Nova raziskava: Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava


Avtorji raziskave: Slavko Kurdija in Brina Malnar

Leto raziskave: 2016

Ključne besede: spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje, politična participacija, strankarske preference, zadovoljstvo, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, diskriminacija, državljanstvo, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost

Raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog), ki spremlja in razlaga spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi.

Osnovnemu vsebinskemu modulu sta v tem krogu dodana še dva rotirajoča vsebinska modula, in sicer »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju je bila uporabljena visoko kakovostna anketna metodologija - dosledno naključno vzorčenje, podatke pa so zbrali izkušeni anketarji na terenu, ki so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

V vzorec je bilo vključenih 1307 prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 15 let.

Raziskava je potekala pod okriljem Centra za javno mnenje in množične komunikacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kurdija, S. in Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM162. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. oktober 2018 | v kategoriji: Obvestila