Nova raziskava: Registrski popis 2015: vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let


Avtor raziskave: Statistični urad Republike Slovenije

Leto raziskave: 2015

Ključne besede: starost, izobrazba, stopnja urbanizacije, mladina, status aktivnosti, družina, starši

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Podatkovna datoteka zajema 5 % vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, v starosti od 15 do vključno 34 let in je primerna za izobraževalni namen.

Statistični urad Republike Slovenije. (2019). Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POP15MLA. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pop15mla/.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. april 2019 | v kategoriji: Obvestila