Nova raziskava: Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo


Avtorji raziskave: Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu, Sandra Ilić, Predrag Teovanović, Kaja Damnjanović

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: epidemija, pandemija, kredibilnost informacij, psihološki odzivi, zaščitno vedenje, koronavirus; covid-19, zaupanje, Srbija, cepljenje

Raziskava govori o tem, kako ljudje zaznavajo informacije o poteku širjenja koronavirusa, kako dobro so informirani ter kako se odzivajo na dogajanje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa. Natančneje govori o tem, v kolikšni meri zaupajo različnim predstavnikom in ustanovam ter kako verodostojne se jim zdijo informacije, ki jih prejemajo od njih. V povezavi s tem raziskava preučuje tudi, kako so omenjene zaznave povezane z dejanskim in hipotetičnim (v primeru prisotnosti simptomov) upoštevanjem ukrepov za omejitev širjenja bolezni. Raziskava se osredotoča na zaznave in odzive prebivalcev ter njihove povezave s samozaščitnim vedenjem. Ker pa je zaradi svoje dolgotrajnosti epidemija COVID-19 dolgotrajen proces, povezan z dinamičnimi spremembami v družbi in v psiholoških odzivih in vedenju ljudi, je bil namen preučiti tudi, kakšne so razlike v zaznavah in vedenju ljudi v posameznih fazah epidemije. Raziskava se je zato izvajala v obliki dnevnih merjenj do ukinitve izrednih razmer ter dodatnimi merjenji od marca do avgusta 2020. Podatkovna datoteka je opremljena s Srbskimi labelami, pri čemer je med spremnimi gradivi dostopna sintaksa za prevod datoteke v angleški jezik.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.


Lep, Ž., Hacin Beyazoglu, K., Ilić, S., Teovanović, P. in Damnjanović, K. (2021). Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PPROSR20. https://doi.org/10.17898/ADP_PPROSR20_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. avgust 2021 | v kategoriji: Obvestila