Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava


Avtorji raziskave: Depolli Steiner Katja, Komidar Luka, Pečjak Sonja, Pirc Tina, Podlesek Anja, Puklek Levpušček Melita, Gril Alenka, Bohak Ciril, Kavčič Alenka, Lesar Žiga, Marolt Matija, Pesek Matevž, Boh Podgornik Bojana, Hladnik Aleš in Peklaj Cirila

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: e-učno okolje, učne opore, samoregulacija učenja, metakognitivno znanje, kognitivne strategije, metakognitivne strategije, motivacijske strategije, motivacija, učni dosežki, učenje, šola, strategija, dosežek,

V okviru ARRS projekta »Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja (J5-9437)« je v obdobju od septembra 2019 do junija 2020 potekala študija, v kateri so sodelovali učenci 14 slovenskih šol, ki so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 9. razred osnovne šole. Namen raziskave je bil proučiti na eni strani značilnosti učencev (splošno in specifično znanje, motivacijo, metakognitivno znanje, uporabo samoregulacije, uporabo zapiskov), na drugi strani pa, katere opore (kognitivne, metakognitivne in motivacijske) in kakšna kombinacija njih, vplivajo na učne rezultate učencev. Dosedanje raziskave na področju učenja v e-okolju so namreč pokazale, da se učenci učijo drugače, ko se učijo iz tiskanih kot iz digitalnih besedil. V raziskavi so raziskovalke in raziskovalci najprej izmerili individualne značilnosti učencev, nato pa so se učenci individualno učili dve učni vsebini iz kemije v vsakodnevnem življenju s pomočjo digitalnih besedil. V učni enoti A so se učenci učili o zaznavanju barv, v učni enoti B pa o zaznavanju vonja. Rezultate individualnih preizkusov in učenja v učni enoti A so raziskovalci uporabili za tvorjenje izenačenih skupin učencev, ki so se nato učili z učno enoto B. V okviru projekta je bila izvedena tudi pilotna študija (ADP - IDNo: IRSUP19), v okviru katere so avtorji razvili in pripravili vse merske inštrumente, priredili učne enote in razvili računalniški program za spremljanje učenja, za glavno študijo. V obeh izvedbah so sodelovali učenci iz istih šol.

Raziskavo so izvedli raziskovalci in raziskovalke Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Naravoslovnotehniške fakultete, vsi Univerza v Ljubljani in Pedagoškega inštituta.

 

Citiraj raziskavo:

Depolli Steiner, K., Komidar, L., Pečjak, S., Pirc, T., Podlesek, A., Puklek Levpušček, M., Gril, A., Bohak, C., Kavčič, A., Lesar, Ž., Marolt, M., Pesek, M., Boh Podgornik, B., Hladnik, A. in Peklaj, C. (2023). Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PMSEUG20. https://doi.org/10.17898/ADP_PMSEUG20_V1

 

Na podlagi raziskovalnih podatkov je nastalo več publikacij, npr.:

Kavčič A, Podlesek A, Komidar L, Hladnik A, Boh Podgornik B, Bohak C, Depolli Steiner K, Gril A, Lesar Ž, Marolt M, et al. What Can Off- and Online Measures Tell about Students’ Self-Regulation and Their Achievement While Learning Science Expository Hypertext. Sustainability. 2022; 14(9):5686. https://doi.org/10.3390/su14095686

Kavčič, A., Boh Podgornik, B., Bohak, C., Depolli Steiner, K., Gril, A., Hladnik, A., Klopčič, V., Komidar, L., Lesar, Žiga, Marolt, M., Pečjak, S., Pesek, M., Pirc, T., Podlesek, A., Puklek Levpušček, M. in Peklaj, C. 2021. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. 29, 1 (mar. 2021). DOI: https://doi.org/10.31449/upinf.119
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. december 2023 | v kategoriji: Obvestila