Nova raziskava: Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018


Avtor raziskave: Hočevar Marjan

Leto raziskave: 2004 in 2018

Ključne besede: stališča, javno mnenje, družbene vrednote, okolje, prostor

Prvo raziskavo z naslovom »Prostorske in okoljske vrednote« je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« je leta 2004 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. V drugi raziskavi, izvedeni leta 2018, z naslovom »Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018«, pa gre za podrobnejše ugotavljanje (ne)skladnosti nacionalnih prostorskih strategij z naraščajočo refleksivnostjo posameznikov v zvezi z okoljskimi prepričanji in načini rabe prostora. Razvit je bil natančnejši merski instrument za analizo predvidenega spreminjanja preferenc prebivalstva po razpršenosti ali strnjenosti bivanja.

Podatkovna datoteka zajema le spremenljivke, ki so se pojavljale v obeh raziskavah, in zajema 2052 enot. Podatki v obeh raziskavah so bili zbrani s pomočjo terenske ankete.

Hočevar, M. (2018). Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POV_18. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pov_18/. ADP - IDNo: POV_18.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2019 | v kategoriji: Obvestila