Nova raziskava: Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok


Avtorji raziskave: Filipovič Hrast, Maša in Rakar Tatjana

Leto raziskave: 2015

Finančna podpora: NORFACE program Prihodnost države blaginje 2014-2019, (št. 462-14-052)

Ključne besede: zdravstvena oskrba; trg dela; družbena neenakost; enakost spolov; Slovenija; država blaginje; migracije; dolgotrajna oskrba; stališča; varstvo otrok;

 

Mednarodni projekt »Welfare State Futures: Our Childrens` Europe«, je potekal v okviru NORFACE Welfare State Futures raziskovalnega programa med leti 2015 in 2018. Pri projektu so poleg Slovenije sodelovale tudi Danska, Nemčija, Norveška in Združeno kraljestvo (koordinator projekta). Cilj mednarodnega projekta je bil proučiti vrednote in stališča ljudi glede prioritet države blaginje v prihodnosti in primerjati med seboj stališča posameznikov iz držav, ki pripadajo različni tipom držav blaginje. Projekt se osredotoča na poglede ljudi na prihodnji razvoj države blaginje in njenih prioritet, in sicer specifično naslavlja vprašanja solidarnosti in potencialnih razpok v solidarnosti med različnimi družbenimi skupinami. Predstavlja stališča ljudi glede vprašanj družbene neenakosti, medgeneracijske solidarnosti, enakosti med spoloma, ter usmeritev socialnih politik, ki naj bi ta vprašanja naslavljala. Poleg tega tematizira tudi vprašanje zaslužnosti in kriterijev, ki jih posamezniki uporabljajo pri določanju prioritetnih skupin in različnih pogojev za posamezne skupine, ki jih država blaginje s svojimi ukrepi naslavlja. Kot metoda zbiranja podatkov je bila uporabljena metoda demokratičnega foruma in fokusnih skupin.  

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Filipovič Hrast, M. in Rakar, T. (2020). Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: WELSOC15. https://doi.org/10.17898/ADP_WELSOC15_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. januar 2021 | v kategoriji: Obvestila