Nova raziskava: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec


Avtorji raziskave: Petravić Luka, Arh Rok, Gabrovec Tina, Jazbec Lucija, Rupčić Nika, Starešinič Nina, Zorman Lea, Zwitter Matjaž in Slavec Ana

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: javno mnenje; cepljenje; anketa; covid-19; bakterijske in virusne bolezni; epidemija; SARS-CoV-2;

Decembra 2020 je bilo cepivo proti SARS-CoV-2 prvič odobreno v zahodnem svetu. Vendar je učinkovitost nacionalnih načrtov cepljenja odvisna od pripravljenosti prebivalstva, da se cepi. Za boljše razumevanje odnosa do cepljenja proti COVID-19 je bila izvedena presečna raziskava slovenskega prebivalstva v starosti 15 let in več. Raziskava je bila izvedena preko spletne aplikacije 1ka, na katero je odgovorilo 12.042 posameznikov. Z ordinalno regresijsko analizo in analizo mediacije je bilo preučeno medsebojno vplivanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na namero cepljenja. Z besedilno analizo odgovorov na odprta vprašanja pa je bil pridobljen boljši vpogled v motivacijo za odgovore. Vprašalnik je vzporedno uporabil tudi Valicon na svojem spletnem panelu JazVem.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Petravić, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčić, N., Starešinič, N., ... Slavec, A. (2021). Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SARSPR20. https://doi.org/10.17898/ADP_SARSPR20_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. maj 2021 | v kategoriji: Obvestila