Nova raziskava: Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012


Objavili smo raziskavo z naslovom "Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012".

Glavni namen raziskave Oblikovanja policy omrežij in lobiranja v Sloveniji leta 1996 je bil preučiti spremembe do katerih je prišlo zaradi tranzicijskega procesa v Sloveniji. Visoko interdisciplinarna skupina raziskovalcev je zajela družbene, ekonomske in druge spremembe na področju oblikovanja politik. Glavno raziskovalno vprašanje je bilo dinamika in spremembe policy omrežja skozi čas v procesu globokih sprememb političnega sistema. Spomladi 2012 je bila izvedena raziskava z enakim glavnih raziskovalnim vprašanjem, kot ga je imela tista iz leta 1996, torej oblikovanje policy omrežja v obdobju političnih sprememb. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin. Projekt v obeh časovnih točkah združuje dva glavna raziskovalna cilja: s čezsektorsko primerjavo je nameravano pridobiti pojasnjevalni vpogled v procese oblikovanja policy omrežij v obdobju tranzicije (1996) ali v integracijo v Evropsko unijo (2012) in pridobiti sktorski oziroma vsebinski pristop za razkrivanje značilnosti policy omrežij in dinamik.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. avgust 2018 | v kategoriji: Obvestila