Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012


Avtorji raziskave: Meško Gorazd, Sotlar Andrej, Lobnikar Branko in Jere Maja

Leto raziskave: 2012

Ključne besede: slovenska policija, lokalna samouprava, prebivalci, varnost, Slovenija, zaupanje v policijo, sodelovanje občanov, uspešnost delovanja slovenske policije, odzivanje na varnostne probleme, samozaščita, policija, policist, prebivalstvo, policijska dejavnost, skupnost, javno mnenje

 

Sodobna policijska dejavnost poudarja partnerski odnos z lokalno samoupravo in lokalnim prebivalstvom, zato raziskava preverja, kakšno je ujemanje med stališči policistov in prebivalcev glede vloge občin in policije pri zagotavljanju varnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje o zagotavljanju varnosti in zaščite med polnoletnimi prebivalci 24 izbranih občin v Sloveniji in policisti, ki tam opravljajo svoje delo. Raziskava je potekala leta 2012 v mestnih, srednje velikih (mešanih) in podeželskih občinah. Z anketo so raziskovalci testirali teorijo o policijskem delu v skupnosti in dejavnem sodelovanju policije in prebivalcev ter občin pri zagotavljanju varnosti.

V terenski anketi je sodelovalo 581 policistov in 961 prebivalcev. Policisti so anketo izpolnili sami na policijski postaji, prebivalce pa je na domu/dogovorjeni lokaciji izprašal anketar. Za ponovno uporabo sta na voljo datoteka z odgovori policistov in datoteka z odgovori prebivalcev.

 

Citiraj raziskavo:

Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B. in Jere, M. (2023). Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VALOS12. https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

 

Na podlagi raziskovalnih podatkov je nastalo več publikacij, npr.:

Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B., Modic, M., & Tominc, B. (2012). Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni: CRP(V5-1038 A): poročilo ciljnega raziskovalnega projekta (pp. 256, 15 pril.). Fakulteta za varnostne vede. https://www.researchgate.net/publication/256327983_Obcutek_ogrozenosti_in_vloga_policije_pri_zagotavljanju_varnosti_na_lokalni_ravni


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. september 2023 | v kategoriji: Obvestila