Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021


Avtorji raziskave: Jernej Amon Prodnik, Jernej Kaluža, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Leto raziskave: 2021

Ključne besede: zgodovina novinarstva, socializem, novinarstvo v socializmu, Jugoslavija, kultura, mediji, Slovenija

V raziskavi jih je zanimalo, kako so posameznice in posamezniki v socialistični Jugoslaviji v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Osrednji namen je bilo pridobivanje prvoosebnih informacij o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke kot člani občinstev uporabljali v tem zgodovinskem obdobju, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so mu zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je bil pridobivanje prvoosebnega vpogleda v prakse občinstev skozi raziskovanje spomina ter s tem omogočiti boljše razumevanje delovanja medijev v tem zgodovinskem obdobju. Raziskava je potekala v študijskem letu 2020/2021 v okviru predmeta Zgodovina novinarstva na dodiplomskem programu Novinarstvo (Fakulteta za družbene vede).
Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

 

Amon Prodnik, J. in Kaluža, J. (2022). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDJUG21. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG21_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. junij 2022 | v kategoriji: Obvestila