Nova raziskava: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020


Avtorji raziskave: Jernej Amon Prodnik, Jernej Kaluža, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: novinarstvo, zgodovina novinarstva, socializem, novinarstvo v socializmu, Jugoslavija, cenzura, spomin, identifikacija, občinstva

V raziskavi jih je zanimalo, kako so posameznice in posamezniki v socialistični Jugoslaviji v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije, ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Osrednji namen je pridobivanje prvoosebnih informacij o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke uporabljali, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so mu zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je pridobivanje prvoosebnega vpogleda v prakse občinstev skozi raziskovanje spomina ter s tem omogočiti boljše razumevanje delovanja medijev v tem obdobju. Raziskava je potekala v študijskem letu 2019/2020 v okviru predmeta Zgodovina novinarstva na dodiplomskem programu Novinarstvo (Fakulteta za družbene vede).


Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Amon Prodnik, J. in Kaluža, J. (2021). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDJUG20. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG20_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. september 2021 | v kategoriji: Obvestila