Nova raziskava: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019


Avtor raziskave: Jernej Amon Prodnik

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: novinarstvo, zgodovina, socializem, mediji, cenzura, spomin


Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so posameznice in posamezniki v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije v socialistični Jugoslaviji ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Glavni namen je bil pridobiti prvoosebne informacije o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke uporabljali v tem zgodovinskem obdobju, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so jim zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je bil, skozi raziskovanje spomina, pridobiti informacije, ki bi omogočile boljše razumevanje delovanja medijev v tem zgodovinskem obdobju.

Podatke so zbirali študenti in študentke pri predmetu Zgodovina novinarstva (program Novinarstvo) v študijskem letu 2018/19.

Amon Prodnik, J. (2020). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDJUG19. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG19_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2020 | v kategoriji: Obvestila