Nova raziskava: Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017


Avtorji raziskave: Barbara Lampič

Leto raziskave: 2017

Ključne besede: funkcionalno degradirano območje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj, Slovenija, geografija

Raziskava »Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji« je prva nacionalna raziskava, ki spremlja in identificira funkcionalno degradirana območja (FDO) v Sloveniji. V okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO bil prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO, katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO, ki predstavlja pridobivanje podatkov na terenu s terenskim ogledom, popisom ter intervjuji z deležniki na lokalni (občinski) ravni ter vzpostavitev evidence FDO. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja.

V vzorec je vključenih 1081 FDO po Sloveniji. Informacije o posameznem območju ter do 5 fotografij vsakega FDO so na voljo tudi v spletni aplikaciji, ki so jo raziskovalci razvili tekom projekta.

Raziskava je potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvedli pa so jo na oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Lampič, B. (2018). Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO17. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fdo17/


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. oktober 2018 | v kategoriji: Obvestila