Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023


Avtorji raziskave: Petravić Luka, Burger Evgenija, Tiefengraber Eva in Strnad Matej

Leto raziskave: 2023

Ključne besede: medicina; urgentna medicina; mladina; študij medicine; stališče; specializacija; zdravstvena oskrba; družbena stališča; zaposlovanje mladih; zaščita in reševanje; poklicno usposabljanje; vedenje učencev;

 

Specialisti urgentne medicine so eden od temeljev za delovanje mreže urgentnih centrov v Sloveniji. Zaradi zmanjšanega zanimanja za to specializacijo in prihoda novih generacij na trg dela je pomembno identificirati njihov pogled na specializacijo urgentne medicine. Pomembno je ustvariti okolje, ki bo vabljivo za nove generacije zdravnikov in posledično pripomoglo k dovoljšnemu številu specializantov in specialistov, da bo na območju Slovenije nemoteno potekala oskrba prebivalstva z nujno medicino oskrbo. Da bi predlagali sistemske rešitve, ki bi povečale zanimanje in vpis na specializacijo urgentne medicine, so raziskovalke in raziskovalci Medicinske fakultete z Univerze v Mariboru pripravili anketni vprašalnik in izvedli raziskavo na celotni populaciji študentk in študentov študijskega leta 2022/2023 ter zdravniki (pripravniki, sekundariat in sobni zdravniki), ki še niso izbrali specializacije. Vzorec je zajemal 2143 oseb, od tega 1920 študentk in študentov in 223 zdravnic in zdravnikov. Vprašalnik je v izpolnilo 679 respondentk in respondentov.

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. avgust 2023 | v kategoriji: Obvestila