Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki


Avtorji raziskave: Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarić, Lucija Dežan in Maja Zadel

Leto raziskave: 2021

Ključne besede: otroci priseljenci; otrokosrediščni pristop; izobraževanje; integracijske politike; integracija; migrant; otrok; šola; politika

V evropskem projektu MiCreate - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, ki ga je koordiniral Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, so sodelovale še organizacije iz Avstrije, Danske, Poljske, Španije in Združenega Kraljestva. Partnerice so med drugim opravile primerjalno raziskavo v šolah, kjer so zbirale kvalitativne in kvantitativne podatke. V ADP so na voljo podatki spletne ankete, opravljene na sedmih šolah v Sloveniji, med otroki starimi od deset do sedemnajst let. Cilj kvantitativnega dela raziskave je bil raziskati počutje otrok in mladih v vsakdanjem življenju, odnose v šolah in stališča ter mnenja o večkulturnosti, kulturni in verski raznolikosti, migracijah itd. Kvalitativni del raziskave je na voljo v ADP – IDNo: MICREE19 in MICRES19, za podatke iz ostalih držav glej seznam evropskih arhivov družboslovnih podatkov v spremnih gradivih.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Sedmak, M., Gornik, B., Medarić, Z., Dežan, L. in Zadel, M. (2022). MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MICREO21. https://doi.org/10.17898/ADP_MICREO21_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. december 2022 | v kategoriji: Obvestila