Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah


Avtorji raziskave: Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarić, Lucija Dežan, Maja Zadel, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: otroci priseljenci, otrokosrediščni pristop, izobraževanje, integracija, integracijske politike, migracije, šola, otroštvo, vključenost, sprejem, intergracija v šolo, strokovnjak

Projekt MiCreate (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) je mednarodni projekt, v okviru katerega je bila opravljena primerjalna raziskava v šolah, kjer so poleg Slovenije (koordinator projekta) sodelovale tudi Avstrija, Danska, Poljska, Španija, Združeno Kraljestvo, Grčija in Francija. Projekt preučuje vključevanje otrok priseljencev v evropske družbe in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Osrednji cilj projekta je spodbujati vključevanje različnih skupin priseljenih otrok s pomočjo otrokosrediščnega pristopa tako na področju izobraževanja kakor tudi politik. V okviru projekta so bili zbrani kvantitativni in kvalitativni podatki. Raziskava vključuje kvalitativne podatke, tj. 54 intervjujev z zaposlenimi na osnovnih in srednjih šolah, ki predstavljajo poglede in stališča članov izobraževalne skupnosti glede vključevanja priseljenih otrok v slovenski šolski sistem in širšo družbo na spodbujanje medkulturnega sobivanja in organizacijo vsakdanjega delavnika v šolah. Za ostale kvalitativne podatke glej ADP – IDNo: MICREE19, za kvantitativne podatke glej ADP – IDNo: MICREO21, podatki iz ostalih držav pa so dostopni v drugih repozitorijih (glej seznam v spremnih gradivih).

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

 

Sedmak, M., Gornik, B., Medarić, Z., Dežan, L. in Zadel, M. (2022). MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MICRES19. https://doi.org/10.17898/ADP_MICRES19_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. december 2022 | v kategoriji: Obvestila