Nova raziskava: Medijske navade starejših (65 let in več), 2018


Avtorji raziskave: Mateja Rek, Andrej Kovačič in Kristina Milanovski Brumat

Leto raziskave: 2018

Finančna podpora: ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede: mediji, internet in klasični mediji, starejši ljudje, uporaba informacijskih in komunikacijskih sredstev, množični mediji, izpostavljenost medijem

 

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijskih navadah starejših ljudi, starih 65 let ali več. Cilj je bil proučiti njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih ter izpostavljenost medijem. Zajete so tematike o dnevnem spremljanju medijev, o uporabi interneta in pametnega telefona ter mnenjska vprašanja. V raziskavi je sodelovalo 322 posameznikov.

 
Rek, M., Kovačič, A. in Milanovski Brumat, K. (2020). Medijske navade starejših (65 let in več), 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MPSTR18. https://doi.org/10.17898/ADP_MPSTR18_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. avgust 2020 | v kategoriji: Obvestila