Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra


Avtorji raziskave: Bufon Milan, Sedmak Mateja, Rameša Martina, Medarić Zorana in Zadel Maja

Leto raziskave: 2015

Ključne besede: obmejna območja; čezmejni stiki; schengenski prostor; Evropska Unija; Slovenija; Hrvaška; Istra; manjšine; italijanska manjšina; multikulturnost; etnično mešane družine; kultura; narodna identiteta; narodna kultura; kulturna interakcija

Na obmejnem območju Istre je bila izvedena študija primera (poglobljena terenska raziskava) med pripadniki italijanske narodne manjšine v hrvaški Istri. Namen študije je bil spoznati življenje manjšine v obmejnem, kulturno mešanem območju Istre, opredeliti intenzivnost čezmejnih stikov ob slovensko-hrvaški meji ter prepoznati vlogo manjšine pri vzdrževanju raznovrstnih stikov s Slovenijo, vlogo različnih medijev pri informiranju o manjšinskih vprašanjih, predvideno vlogo slovenskih obmejnih območij in slovenske in italijanske manjšine po vstopu Slovenije v EU in pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije (RS) v schengenski prostor in Hrvaške (HR) v Evropsko Unijo na nadaljnji razvoj odnosov med obema državama. Sočasno je bila izvedena enaka študija med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri (glej raziskavo ADP - IDNo: ISTRAS15).

Raziskavo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, v okviru ARRS programa (P6-0279 - Območja kulturnega stika v integracijskih procesih).

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Bufon, M., Sedmak, M., Rameša, M., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ISTRAH15. https://doi.org/10.17898/ADP_ISTRAH15_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. september 2022 | v kategoriji: Obvestila