Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju


Avtorji raziskave: Milan Bufon, Mateja Sedmak, Ksenija Perković, Martina Rameša, Zorana Medarić in Maja Zadel

Leto raziskave: 2012

Ključne besede: Evropska Unija; jezik; manjšine; obmejna območja; čezmejni stiki; schengenski prostor; Slovenija; madžarska manjšina; Madžarska; opravila prek meje; odnosi s sosednjimi državami; multikulturnost; pravice manjšin in priseljencev; jezik; čezmejno sodelovanje; meddržavna meja; manjšina;

 

V okviru programske skupine ARRS "Območja kulturnega stika v integracijskih procesih" je bila med pripadniki madžarske narodne manjšine v Prekmurju, na obmejnem območju, natančneje na tromeji z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško, s pomočjo terenske ankete, izvedena študija primera. Namen študije je bil spoznati življenje manjšine v obmejnem, kulturno mešanem območju Prekmurja, opredeliti intenzivnost čezmejnih stikov ob slovensko-madžarski meji ter prepoznati vlogo manjšine pri vzdrževanju raznovrstnih stikov z Madžarsko, vlogo različnih medijev pri informiranju o manjšinskih vprašanjih, položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU in pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov med madžarsko manjšino v Sloveniji.

Raziskavo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

 

 

 Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

 

Bufon, M., Sedmak, M., Perković, K., Rameša, M., Medarić, Z. in Zadel, M. (2022). Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEMOP12. https://doi.org/10.17898/ADP_MEMOP12_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. oktober 2022 | v kategoriji: Obvestila