Nova raziskava: Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007


Avtorji raziskave: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Leto raziskave: 2007

Finančna podpora: EUROSTAT Grant 2007: Support for the implementation of the European Health Interview Survey

Ključne besede: zdravstveno stanje prebivalstva; determinante zdravja; zdravstveno varstvo; samoocena zdravja; kronična obolenja; fizične in senzorične funkcionalne omejitve; preventivni ukrepi; izpostavljenost dejavnikom tveganja; socialna opora; nezgodne poškodbe; samoplačniški stroški; droga; zdravje; zdravstvene storitve; hospitalizacija; uporaba zdravila; bolezen; odsotnost z dela zaradi bolezni; kajenje; uživanje alkohola

Anketa o zdravju in zdravstvenem stanju (EHIS) je študija, ki s pomočjo intervjujev na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, ugotavlja, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto se uporabljajo različne zdravstvene storitve in kakšen je življenjski slog, povezan z zdravjem. Vprašanja v zvezi z zdravstvenim varstvom vključujejo dentalno, telesno in duševno zdravje/bolezni, fizične omejitve aktivnosti, uporabo zdravstvenih storitev in zdravil, življenjski slog (prehrana, telesna dejavnost, kajenje, alkohol). Tako se lahko oblikuje slika zdravja prebivalstva, ki omogoča identifikacijo prednostnih področij za oblikovanje bodočih programov za izboljšanje zdravja prebivalstva. Vprašalniku so bila dodana vprašanja, specifična za Slovenijo.

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2020). Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EHIS07. https://doi.org/10.17898/ADP_EHIS07_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. marec 2021 | v kategoriji: Obvestila