Nova raziskava: Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019


Avtorji raziskave: Gidaković Petar in Žabkar Vesna

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: korporativni ugled; zaznave porabnikov; zaupanje v blagovne znamke; vtis kompetentnosti; vtis topline; model vsebine stereotipov; eksperiment; blagovna znamka

Anketa je bila izvedena preko spletne aplikacije 1ka, med prebivalci Združenega kraljestva starih od 18 do 90 let, ki sodelujejo na spletnem panelu Prolific Academic.
Eksperiment se osredotoča na porabniške stereotipe v zvezi s korporativno blagovno znamko in poskuša odgovoriti na vprašanje, kako dimenzije korporativnega ugleda (naravnanost k odjemalcem, dober delodajalec, družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, kakovost izdelkov in storitev ter finančno močno in zanesljivo podjetje) vplivajo na zaznave topline oziroma kompetentnosti. Poleg tega pa je cilj raziskave tudi preveriti, kako zaznave topline in kompetentnosti prenašajo (mediacija) vplive dimenzij korporativnega ugleda na zaupanje porabnika do korporativne znamke. Za potrebe preverjanja konceptualnega modela je bil oblikovan eksperiment, pri katerem so raziskovalci manipulirali informacije v predstavitvi namišljenega telekomunikacijskega podjetja.

Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe" (N5-0084), katerega namen je proučiti, kako različne vrste porabniških stereotipov v zvezi z blagovnimi znamkami (država izvora, tipični kupci znamke, znamka sama) vplivajo na nakupno vedenje porabnikov.
 
Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Gidaković, P. in Žabkar, V. (2020). Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EKUPSZ19. https://doi.org/10.17898/ADP_EKUPSZ19_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. april 2020 | v kategoriji: Obvestila