Nova raziskava: Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019: Porabniške zaznave korporativnega ugleda ameriških znamk


Avtor raziskave: Gidaković Petar in Žabkar Vesna

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: korporativni ugled; zaznave porabnikov; zaupanje v blagovne znamke; vtis kompetentnosti; vtis topline; model vsebine stereotipov; blagovna znamka, anketa

Raziskava se osredotoča na porabniške stereotipe v zvezi s korporativno blagovno znamko in poskuša odgovoriti na vprašanje, kako dimenzije korporativnega ugleda (naravnanost h kupcem, dober delodajalec, družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, kakovost izdelkov in storitev ter finančno močno in zanesljivo podjetje) vplivajo na zaznave topline oziroma kompetentnosti. Dodatno je cilj raziskave tudi preveriti, kako zaznave topline in kompetentnosti prenašajo (mediacija) vplive dimenzij korporativnega ugleda na zaupanje potrošnika do korporativne znamke. Za potrebe preverjanja konceptualnega modela je bilo izbranih sedem znamk (Amazon, American Airlines, Bank of America, Honda, Nestle, Papa John's in T-Mobile), ki so prisotne na ameriškem trgu, prihajajo iz različnih panog in imajo različne stopnje korporativnega ugleda.

Anketa je bila izvedena preko spletne aplikacije 1ka, med prebivalci Združenih držav Amerike nad 18 let starosti, ki sodelujejo na spletnem panelu Prolific Academic.
Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe" (N5-0084), katerega namen je proučiti, kako različne vrste porabniških stereotipov v zvezi z blagovnimi znamkami (država izvora, tipični kupci znamke, znamka sama) vplivajo na nakupno vedenje porabnikov.
 
Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Gidaković, P. in Žabkar, V. (2020). Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019: Porabniške zaznave korporativnega ugleda ameriških znamk [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: AUKZ19. https://doi.org/10.17898/ADP_AUKZ19_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. april 2020 | v kategoriji: Obvestila