Nova raziskava: Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019


Avtor raziskave: Gidaković Petar in Žabkar Vesna

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: porabniški stereotipi; model vsebine stereotipov; toplina in kompetentnost; država izvora; tipični kupec blagovne znamke; blagovna znamka, potrošnik

Stereotipe, skladno z modelom vsebine stereotipov (angl. Stereotype content model), opredelimo kot zaznave topline in kompetentnosti objekta (znamke, kupca, države). Skladno z obstoječimi raziskavami, ki so posamezne vrste stereotipov obravnavale v izolaciji, predvidevamo, da imajo vsi trije porabniški stereotipi vpliv na stališča in namere porabnikov. Zato je bil namen te raziskave izmeriti vse tri stereotipe, stališča in nakupne namere porabnikov glede različnih blagovnih znamk. To nam omogoča preverbo alternativnih teoretičnih modelov o povezavah med tremi stereotipi in njihovem vplivu na stališča in nakupne namere porabnikov.

Anketa je bila izvedena preko spletne aplikacije 1ka, med prebivalci Združenega kraljestva v starosti od 18 do 90 let, ki sodelujejo na spletnem panelu Prolific Academic.
Raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta "Spremljanje preferenc potrošnikov skozi potrošniške stereotipe" (N5-0084), katerega namen je proučiti, kako različne vrste porabniških stereotipov v zvezi z blagovnimi znamkami (država izvora, tipični kupci znamke, znamka sama) vplivajo na nakupno vedenje porabnikov.
 
Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Gidaković, P. in Žabkar, V. (2020). Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: APSBZ19. https://doi.org/10.17898/ADP_APSBZ19_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. april 2020 | v kategoriji: Obvestila