Nova raziskava: Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020


Avtorji raziskave: Boštjan Remic, Center za družbeno raziskovanje

Leto raziskave: 2020

Ključne besede: osebna asistenca, epidemija, covid-19, delovni pogoji, delodajalci, konflikti na delovnem mestu, ukrepi na delovnem mestu, delavske pravice, delavnske pravice, konflikt


Cilj raziskave je bil zbrati podatke o razmerah pri delu osebnih asistentov med epidemijo COVID-19. Delovni proces osebnih asistentov je namreč individualiziran, saj poteka na domu uporabnika, hkrati pa je odvisen od potreb posameznega uporabnika. Država storitev osebne asistence financira že skoraj dve desetletji, a je področje zakonodajno urejeno šele od začetka leta 2019. Uveljavitev zakonodaje je razširila dostop do osebne asistence, s tem pa se močno povečalo število zaposlenih osebnih asistentov. Zaradi narave dela se pogosto pojavljajo tako konflikti z uporabniki storitve kot z izvajalci (formalnimi delodajalci); v začetku leta 2020 je prišlo tudi do sindikalizacije osebnih asistentov (Sindikat osebne asistence). Cilj raziskave je bil preveriti, ali so se v času epidemije pritiski in konflikti povečali, ter pridobiti informacije o zaščitni opremi in ukrepih, ki so jih zagotovili izvajalci ali ministrstvo.

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Remic, B. (2021). Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DOA20. https://doi.org/10.17898/ADP_DOA20_V1
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. julij 2021 | v kategoriji: Obvestila