Nova raziskava: Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev


Avtorji raziskave: Katarina Košmrlj, Ana Arzenšek, Nada Trunk Širca

Leto raziskave: 2011

Ključne besede: doktorski študij, program mladi raziskovalci, odnos mentor-doktorand, motivacija za raziskovanje, motivacija za prenos znanja, prenos znanja v prakso, sodelovanje s končnimi uporabniki

Izhodišče raziskave je bilo preučiti, kako program MR uresničuje svoj cilj vzpostavljanja družbe znanja. Namen je bil preveriti, kako se znanje implementira v praksi ter če se sredstva, ki jih država vlaga v program, na dolgi rok povrnejo družbi. Za analizo programa so bile izvedene tri fokusne skupine in anketa. Dodatna cilja raziskave sta bila izpostaviti primere dobre prakse in področja, kjer bi bilo mogoče program dodatno izboljšati.

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo skupno 694 mladih raziskovalcev/mladih raziskovalcev iz gospodarstva. V fokusnih skupinah je sodelovalo 6 mentorjev ter 11 mladih raziskovalcev/mladih raziskovalcev iz gospodarstva.

Raziskava je potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, podjetja Hruška d.o.o. in podjetja Visport d.o.o.

Košmrlj, K., Arzenšek, A. in Trunk Širca, N. (2018). Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP-IDNo: APMR11. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/apmr11/


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. november 2018 | v kategoriji: Obvestila