Nova raziskava: Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016


Avtor raziskave: Mateja Rek in Kristina Milanovski Brumat

Leto raziskave: 2016

Ključne besede: uporaba medijev, mediji, medijska vzgoja, medijske navade in branje, medijska pismenost, množični mediji, uporaba množičnih medijev, izpostavljenost medijem

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti osnovnošolskih otrok. Podatkovna zbirka vključuje mnenja staršev otrok od 1. do 6. razreda osnovnih šol v Sloveniji. Zajete so tematike o rabi medijev med osnovnošolci in starši, njihovi povprečni izpostavljenosti medijem, aktivnostih, povezanih z mediji, rabi družbenih omrežij ter o medijski vzgoji.

Raziskava je bila izvedena s pomočjo spletne ankete, v njej pa je sodelovalo 2825 staršev iz 53 osnovnih šol. Potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v izvedbi Fakultete za medije v Ljubljani.

Rek, M. in Milanovski Brumat, K. (2019). Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MPOS16. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mpos16/


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. avgust 2019 | v kategoriji: Obvestila