Nova raziskava: Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014


Avtorji raziskave: Tiran Jernej

Leto raziskave: 2014

Ključne besede: bivalno okolje; kakovost življenja; kakovost bivanja; urbano območje; soseska; mesto; stanovanjsko območje; geografija; Slovenija;

Z raziskavo so avtorji merili kakovost bivalnega okolja v izbranih mestnih območjih izbranih slovenskih mest na začetku drugega desetletja 21. stoletja, pri čemer jih je zanimalo subjektivno vrednotenje tamkajšnjih prebivalcev. Vzorec je zajemal 15 sosesk v izbranih slovenskih mestih, in sicer Ljubljani (4), Mariboru (4), Kopru (3), Jesenicah (2) in Grosuplju (2).

Podatke so pridobili z anketo, v pisni obliki oziroma preko spleta.

Raziskava je potekala pod okriljem interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje geografija, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografskega inštituta Antona Melika.

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Tiran, J. (2018). Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: BIVOK14. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/bivok14


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. september 2018 | v kategoriji: Obvestila