Zunanjepolitične priložnosti in omejitve Slovenije: analiza medsebojne povezanosti zunanjepolitičnih okolij


V reviji Croatian International Relations Review je izšel članek Ane Bojinović Fenko in Zlatka Šabiča z naslovom Slovenia’s Foreign Policy Opportunities and Constraints: The Analysis of an Interplay of Foreign Policy Environments.

Članek se osredotoča ne medsebojno povezanost zunanjepolitičnih okolij (domače notranje in domače zunanje okolje ter tuje okolje), da bi pojasnil pomen priložnosti in omejitev, izhajajočih iz teh okolij, za zunanjepolitično delovanje Slovenije. Slednjega v analitični namen razdeli na tri obdobja. V prvem obdobju paradiplomacije pred osamosvojitvijo je sistematična izgradnja domačega (notranjega in zunanjega) okolja uspešno preobrnila tujo omejitev (izostanek mednarodnega priznanja) v priložnost (prijavo za v evropskih in univerzalnih mednarodnih vladnih organizacijah). V drugem obdobju – po mednarodnem priznanju – je glavna omejitev postalo slovensko notranje zunanjepolitično okolje, saj v odsotnosti zunanjepolitične strategije po vstopu v Evropsko unijo in Nato država ni uspela izkoristiti priložnosti v tujem okolju. To je zelo negativno vplivalo na slovenske zunanjepolitične dosežke. Čeprav je slovensko notranje okolje dozorelo do te mere, da je v letu 2015 končno pripravilo vseobsežno zunanjepolitično strategijo, pa je nedavni obrat v svetovni politiki, še posebno evropska finančna in ekonomska kriza ter migrantska kriza, ustvaril tuje okolje, ki za Slovenijo ponuja precej manj priložnosti in več omejitev kot kadarkoli poprej. 

Več informacij:

Ana Bojinović Fenko in Zlatko Šabič 2017

Slovenia’s Foreign Policy Opportunities and Constraints: The Analysis of an Interplay of Foreign Policy Environments

Revija: Croatian International Relations Review, vol. 23 No. 79, pp. 44–72.

Povezava: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276651

DOI: 10.1515/cirr-2017-0014


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. november 2017 | v kategoriji: Publikacija