Skoči do osrednje vsebine

RAZISKOVALNI DAN FDV 2023: o umetni inteligenci v družboslovnem raziskovanju


23. maja je na fakulteti potekal Raziskovalni dan FDV, ki smo ga letos posvetili razpravi o vzponu umetne inteligence v družboslovnem raziskovanju. Prisotne sta v pozdravnem nagovoru nagovorila dekan prof. dr. Iztok Prezlelj in prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje prof. dr. Andreja Jaklič.  

Del programa smo namenili predstavitvi pilotnih rezultatov ankete o rabi umetne inteligence, ki jih je predstavil dr. Gregor Petrič s Centra za metodologijo in informatiko UL FDV. Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki smo jo izvedli med študenti FDV, pri čemer nas je zanimalo predvsem:

 • za kakšne namene študenti FDV uporabljajo ChatGPT in s to aplikacijo povezana orodja umetne inteligence,
 • ali obstaja povezanost med različnimi nameni in uspešnostjo v študijskem procesu in
 • ali »ChatGPT pismenost« zavira problematične rabe ChatGPT? 

Raziskava je potekala med 11. in 18. 5. 2023 in zajema vzorec 292 anketirancev. 

 

Izkušnje z uporabo ChatGPT

 • Med vsemi študenti jih 66.2% vsaj občasno uporablja ChatGPT
 • 93.1 % študentov, ki uporabljajo ChatGPT, ga vsaj občasno uporablja za iskanje informacij, ki bi jih sicer lahko pridobili iz drugih internetnih ali strokovnih virov.
 • Podoben delež (93.0 %) študentov vsaj občasno uporablja ChatGPT za iskanje idej za naslov seminarskih nalog, za pisanje teksta, ko ne vedo, kako nadaljevati z nalogo. 
 • Velika večina študentov (87 %), uporablja ChatGPT za tehnične in vsebinske izboljšave študijskih izdelkov, npr. za izboljšavo jezikovnega sloga, lekturo, za preverjanje točnosti lastnih izdelkov.
 • Približno dve tretjini študentov (67.2 %) uporablja ChatGPT za odkrivanje oz. za preverjanje novosti, ki jih ponujajo orodja umetne inteligence, za preizkušanje, kaj umetna inteligenca zmore. 
 • Približno polovica študentov uporabnikov (51 %) vsaj občasno uporablja ChatGPT za eskapizem, v smislu preganjanja dolgčasa, za raziskovanje fiktivnih svetov ipd. 
 • Skoraj polovica študentov (49 %), ki uporablja ChatGPT, ga uporablja za problematične namene, kot je npr. izdelava dela ali cele domače ali seminarske naloge za uporabo, kjer študenti »izklopijo možgane«. 
 • V manjši, vendar še vedno relevantni meri so prisotne t.i. interakcijske rabe ChatGPT orodja. Namreč, 41 % ga uporablja za pomoč pri medosebni interakciji (npr. pridobivanje nasvetov glede ohranjanja in vzdrževanja odnosov z drugimi ljudmi), 40.7 % za pomoč pri formalni interakciji (npr. pomoč pri pisanju elektronske pošte), medtem ko 38.5 % študentov uporablja ChatGPT za izboljšavo nastopa v družbenih medijih, za samopredstavljanje na fakulteti.

Vpliv rab ChatGPT na študijski uspeh

 • Študenti, ki uporabljajo ChatGPT za iskanje informacij, poročajo o boljšem študijskem uspehu;
 • hkrati pa tudi študenti, ki problematično uporabljajo ChatGPT, poročajo o boljšem študijskem uspehu. 
 • Bolj kot študenti uporabljajo ChatGPT za preiskovanje tega, kaj umetna inteligenca zmore, bolj verjetno poročajo o negativnih učinkih rabe ChatGPT na njihov študijski uspeh.
 • V splošnem se kaže, da „zdrava raba“ ChatGPT lahko študentu pomaga pri študiju in izboljša njegov uspeh, hkrati pa tudi problematične rabe pomagajo študentu k boljšemu uspehu. Koliko pa tovrstna raba dejansko prispeva h kompetencam, pa trenutno še ni jasno.

Dejavniki problematičnih rab ChatGPT

 • Študenti, ki znajo učinkovito komunicirati s ChatGPT (pisati napotke, postavljati podvprašanja ipd.), so manj izpostavljeni problematičnim rabam.
 • Študenti, ki kritično obravnavajo informacije, pridobljene s ChatGPT (ne zaupajo slepo vsaki informaciji), bodo manj vpleteni v problematične rabe ChatGPT.
 • Študenti, ki imajo dobro poznavanje tehnološkega ozadja ChatGPT (hkrati pa nimajo drugih pismenosti), bodo zelo verjetno problematično uporabljali ChatGPT.
 • Študenti, ki se zavedajo etičnih vprašanj pri uporabi ChatGPT, se bodo bolj verjetno izogibali problematičnim rabam.

ChatGPT pismenost 
Gre za temeljni nabor veščin, kompetenc in znanja, ki ga uporabnik ChatGPT potrebuje zato, da lahko z uporabo tega orodja dosega dolgoročne pozitivne učinke zase in za družbo. Ugotovili smo, da se ChatGPT pismenost sestoji iz osmih temeljnih dimenzij:

 • poznavanje tehnologije v ozadju ChatGPT,
 • poznavanje ekonomskega ozadja,
 • dokazovanje skladnosti pridobljenih informacij,
 • razumevanje kulturnega konteksta,
 • odsotnost slepega zaupanja,
 • učinkovitost rabe,
 • zavedanje etičnih vprašanj in
 • odsotnost antropomorfizma.

Najbolj problematično je pomanjkljivo poznavanja tehnološkega in ekonomskega ozadja tehnologije. Veliko študentov tudi ne preverja pridobljenih informacij s pomočjo drugih virov. Dokaj veliko študentov se zaveda etičnih vprašanj, povezanih s ChatGPTjem, antropomorfizem pa je prisoten v manjši meri (ko uporabnik pozabi, da je na drugi strani algoritem in ne človek).

 

RAZISKAVA V MEDIJIH:

 • STAznanost: Umetno inteligenco ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov študentov. VEČ
 • N1info.si: ChatGPT močno prisoten na fakultetah: kako si z njim pomagajo študentje? VEČ
 • Dnevnik: ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov študentov. VEČ 
 • Ptujinfo.com: Že poznate ChatGPT? To je nova skrivnost študentov, pomaga celo pri pisanju seminarskih nalog. VEČ
 • Mariborinfo.com: Že poznate ChatGPT? Uporablja ga večina študentov, svetovno znanje na dlan. VEČ
 • Sobotainfo.com: Že poznateGPT? VEČ
 • Aktualno24: ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov študentov. VEČ
 • Vestnik.si: Umetno inteligenco ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov študentov. VEČ
 • Cekin.si: Več kot 90 odstotkov študentov Fakultete za družbene vede v Ljubljani pri učenju in delu uporablja umetno inteligenco ChatGPT. VEČ
 • Marketing magazin: Kako slovenski študenti pišejo seminarske naloge v dobi ChatGPT? VEČ

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. maj 2023 | v kategoriji: Dogodek, Raziskava