Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Šifra:

V5-1645

Obdobje:

1.10.2016 - 30.9.2017

Vodja:

docent Anže Burger

Veda:

Družboslovne vede

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Vsebinski opis projekta:

Slovenija je septembra 2015 dobila svojo prvo strategijo pametne specializacije (S4). Čeprav so bila prednostna področja opredeljena na podlagi empiričnih analitičnih podlag in v odprtem dialogu z deležniki skozi proces podjetniškega odkrivanja, bodo šele prva leta izvajanja strategije pokazala prednosti in pomanjkljivosti novega sistema upravljanja in izbrane opredelitve prednostnih področij. Revizija S4 v letu 2008 bo zato priložnost, da se izvajanje in struktura S4 prilagodita dobljenim izkušnjam ter da se pri tem upoštevajo posodobljene ter tematsko in metodološko nadgrajene empirične podlage. Namen projekta je izboljšati in posodobiti analitične podlage S4, da bi z njimi podprli revizijo strategije zlasti v smislu izboljšanja opredelitve prednostnih področij. Pri tem je primarno vprašanje, ali so v posamezna že opredeljena prednostna področja vključena vsa za njih relevantna področja in nosilci gospodarske ter raziskovalne dejavnosti. Vprašanje vključevanja povsem novih prednostnih področij, opuščanja nekaterih med njimi ali različnih drugih permutacij pa je sekundarnega pomena, saj je osnovna struktura S4 že sedaj jasno postavljena na dovolj kakovostnih empiričnih podlagah, tako da radikalnejši posegi v sam koncept dokumenta verjetno ne bi bili upravičeni. Proti takšnim posegom govori tudi načelo stabilnosti in predvidljivosti okvira in načina državne intervencije oziroma razvojne politike. Cilji projekta so: C1. Primerjalna analiza analitičnih podlag za strategije pametne specializacije v drugih državah. C2. Kritično ovrednotenje analitičnih podlag S4 v luči mednarodne primerjave, uporabljene metodologije in pokritosti relevantnih vsebinskih področij. C3. Posodobitev in razširitev obstoječih analitičnih podlag, ki temeljijo na podatkih o poslovanju in gospodarskih subjektov in panog. C4. Dodatne (nove) analitične podlage, ki bodo temeljile na doslej neuporabljenih podatkih oziroma načinih uporabe podatkov o dejavnosti gospodarskih subjektov in panog. C5. Dodatne (nove) analitične podlage, ki bodo temeljile na podatkih o raziskovalni, tehnološki in inovacijski dejavnosti nosilcev znanja ter njihovem sodelovanju z gospodarstvom. C6. Primerjava rezultatov opravljenih analiz med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. C7. Kritično ovrednotenje obstoječe opredelitve prednostih področij glede na ugotovitve navedenih posodobljenih in novih analitičnih podlag. C8. Priporočila za revizijo S4 na podlagi ugotovitev projekta. Delo na projektu bo razdeljeno na 3 zaporedne vsebinske svežnje. 1. Namen prvega svežnja je identificirati pomanjkljivosti obstoječe metodologije priprave analitičnih podlag S4. Pomanjkljivosti bodo ugotovljene s pomočjo: - primerjalnega pregleda metodologije priprave strategij pametne specializacije v drugih državah EU, - pregleda najnovejših ugotovitev o determinantah konkurenčnosti držav, regij, grozdov in podjetij ter o vlogi države pri spodbujanju konkurenčnosti, - pregleda relevantnih novejših domačih virov in analiz, povezanih z vsebino in implementacijo S4, - analize ključnih poudarkov deležnikov S4, podanih v okviru procesa podjetniškega odkrivanja ob pripravi S4, - pregleda razpoložljivosti podatkov, tudi glede raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja, ki bi jih lahko uporabili pri analitičnih podlagah za revizijo S4. 2. Namen drugega svežnja je, na podlagi predhodno identificiranih pomanjkljivosti, ki bodo povzete v sumarni reviziji obstoječe metodologije, predlagati, preizkusiti in operacionalizirati njene možne dopolnitve. Predlog posodobitev metodologije in njihove operacionalizacije bomo pripravili s pomočjo naslednjih analiz: - analiza področja tehnologije, raziskav in znanosti s poudarkom na sodelovanju med gospodarstvom ter zasebnimi in javnimi institucijami, ki ustvarjajo novo aplikativno znanje. Poskušali bom ugotoviti, na katerih tehnoloških, raziskovalnih in znanstvenih področjih ima Slovenija primerjalne prednosti oziroma potenciale za pametno specializacijo, - analiza rel


Nazaj na seznam projektov