Skoči do osrednje vsebine

TAP J7-4641 Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo

Šifra:

J7-4641

Obdobje:

1.10.2022 - 30.9.2025

Letni obseg:

7,30 FTE | 2022

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Matjaž Uršič

Zunanji vodja:

dr. Sonja Ifko, UL, Fakulteta za arhitekturo

Sofinancerji:

ARIS

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: Stanje in razvojni izzivi na področju varstva NKD Slovenije in vloga deležnikov DP2: NKD kot kapital trajnostnega razvoja in zelene preobrazbe DP3: Lokalni razvoj za trajnostno preobrazbo: NKD v kontekstu novega lokalizma DP4: Podporni načrtovalsko-upravljavski pristopi in orodja za usmerjanje projektov prilagojene vključujoče ponovne rabe DP5: Model KULTURNA DEDIŠČINA 4.0 - KD 4.0 DP6: Revit Lab – Preverjanje modela na primerih DP7: Diseminacija & komunikacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20229

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20229

Bibliografske reference:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20229

Vsebinski opis projekta:

Področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine (NKD) se v Evropi in svetu intenzivno preoblikuje in razvojno povezuje, da lahko učinkoviteje prispeva k trajnostni prihodnosti. Namen transdisciplinarnega projekta HEI-TANSFORM je z vidikov različnih družboslovnih, humanističnih in tehničnih ved vzpostaviti možnosti za večrazsežne prispevke NKD k zeleni preobrazbi Slovenije. Izhodišče je razumevanje dediščine kot razvojnega kapitala, ki ga bomo opredelili v okviru štirih vidikov trajnosti: kulturnega, družbenega, ekonomskega in okoljskega. Osredotočamo se na NKD, upoštevajoč njene premične in nesnovne komponente v prostorskem kontekstu. Raziskava išče odgovor na vprašanje, kako ta, v veliki meri speči kapital, aktivirati v čim večjem obsegu. Poudarja nujnost strukturnih sprememb dediščinskega sektorja, ki jih opredeljuje kot dolgoročni cilj. Za njegovo doseganje se osredotoča na izvedbo temeljnih raziskav, ki so ključna osnova za nadaljnje odločanje o preoblikovanju, skladnem z aktualnim znanjem in trajnostno paradigmo dediščine. Ob tem pa se usmerja v raziskave, ki bodo čim prej omogočile vzpostavitev razmer za neposredno implementacijo in uveljavitev NKD kot kapitala vključujoče trajnostne prihodnosti v lokalnih okoljih, saj so tista, kjer se trajnost lahko neposredno uveljavi in prispeva h globalnim ciljem. V ta namen razvija model Kulturna dediščina 4.0 (KD 4.0) za reaktivacijo opuščene NKD s prilagojeno ponovno rabo.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Projekt je v poteku

Ključne besede:

dediščina, kulturna dediščina, lokalizem, nepremična kulturna dediščina, novi lokalizem, prostorske vrednote, trajnostni razvoj, vrednote


Nazaj na seznam projektov