Skoči do osrednje vsebine

Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje

Šifra:

V3-2231

Obdobje:

1.10.2022 - 31.3.2024

Letni obseg:

0,14 FTE | 2022

Vodja:

prof.dr. Tanja Kamin

Veda:

Medicina

Faze projekta in njihova realizacija:

Program dela bo razdeljen na 8 medsebojno povezanih delovnih svežnjev, ki bodo služili kot osnova za druge vključene delovne svežnje, s katerimi bomo zasledovali projektne cilje. Delovni svežnji: (DS 1) Sistematičen pregled literature na temo odziva ljudi na vključevanje v preventivne programe na področju zdravja; (DS 2) Razvoj merskih instrumentov: anketnega vprašalnika; (DS 3) Zbiranje anketnih podatkov; (DS 4) Analiza anketnih podatkov (DS 5) Razvoj merskih instrumentov: vodnika za poglobljene intervjuje in zbiranje kvalitativnih podatkov (DS 6) Analiza kvalitativnih podatkov (DS 7) Priprava priporočil in ukrepov za različne deležnike v zdravstvu (DS 8) Celostno projektno vodenje DS 1. Sistematičen pregled literature na temo odziva ljudi na vključevanje v preventivne programe na področju zdravja Trajanje: meseci 1-4 (4 mesece) Rezultati: R1.1 (4. mesec): Popis ključnih dejavnikov vključevanja odrasle populacije v preventivne programe na področju zdravja. Mejniki: M1.1 (1. mesec): Opredeljen PRISMA diagram M1.2 (3. mesec): Nabor raziskav z opredelitvami in merskimi instrumenti DS 2. Razvoj merskih instrumentov in priprava anketnega vprašalnika Trajanje: meseci 3-8 (6 mesecev) Rezultati: R2.1 (8. mesec): Končni anketni vprašalnik Mejniki: M2.1 (5. mesec): Razvit merski instrument za vključitev v vprašalnik M2.2 (7. mesec): Osnutek anketnega vprašalnika za evalvacijo DS 3. Zbiranje anketnih podatkov Trajanje: meseci 8-10 (3 mesece) Rezultati: R3.1 (10. mesec): Baza anketnih podatkov z metapodatkovnim opisom in poročilom o izvedbi anketiranja Mejniki: M3.1 (8. mesec): Izbran ponudnik za izvedbo raziskave M3.2 (9. mesec): Potrditev rezultatov pilotne izvedbe DS 4. Analiza podatkov kvantitativne raziskave Trajanje: meseci 11-15 (5 mesecev) Rezultati: R4.1 (12. mesec): Usmeritve za pripravo vodnika za izvedbo intervjujev R4.2 (15. mesec): Rezultati analiz za pripravo priporočil in ukrepov Mejniki: M4.1 (11. mesec): Pripravljena baza podatkov za analizo DS 5. Razvoj merskega instrumenta: vodnika za poglobljene intervjuje in zbiranje kvalitativnih podatkov Trajanje: meseci 10-13 (4 mesece) Rezultati: R5.1 (13. mesec): Pridobljeni empirični material Mejniki: M5.1 (10. mesec): Protokol za vzorčenje in proces pridobivanja udeležencev intervjuja M5.2 (10. mesec): Rekrutacijski vprašalnik M5.3 (11. mesec): Smernice oziroma vodnik za izvedbo intervjuja DS 6. Analiza kvalitativnih podatkov Trajanje: meseci 14-16 (3 mesece) Rezultati: R6.1 (16. mesec): Vizualiziran prikaz razmerij med spodbujevalnimi in zaviralnimi dejavniki ter sociodemografskimi značilnosti R6.2 (16. mesec): Poročilo o kvalitativnem delu raziskave Mejniki: M6.1 (14. mesec): Kodirna shema z definicijami kod, kategorij in tem M6.2 (16. mesec): Kodirna knjiga DS 7. Priprava priporočil in ukrepov za različne deležnike v zdravstvu Trajanje: meseci 16-18 (3 mesece) Rezultati: R7.1. (18. mesec): Priporočila in ukrepi za oblikovanje strategije za povečanja poznavanja preventivnega programa R7.2 (18. mesec): Priporočila in ukrepi za naslavljanje dejavnikov oblikovanja vedenjske namere za udeležbo v preventivnem programu DS 8. Celostno projektno vodenje Trajanje: meseci 1-18 (18 mesecev) Rezultati: R8.1 (6. in 12. mesec): Polletna krajša poročila o napredku projekta v dogovoru z naročnikom R8.2 (18. mesec): Končno poročilo o financah in vodenju projektnih resursov R8.3 (18. mesec): Končno poročilo raziskovalnih rezultatov zaključenega raziskovalnega projekta

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20010

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20010

Bibliografske reference:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20010


Nazaj na seznam projektov