Skoči do osrednje vsebine

Politološke raziskave

Šifra:

P5-0136 DFH

Obdobje:

4.4.2019 - 31.12.2027

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Danica Fink Hafner

Veda:

Družboslovje

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18990

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18990

Bibliografske reference:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18990

Vsebinski opis projekta:

Predloženi raziskovalni program predstavlja nadaljevanje raziskovalnega programa Politološke raziskave - EDINEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA V SLOVENIJI, KI SISTEMATIČNO ZBIRA IN ANALIZIRA RAZLIČNE OBLIKE PODATKOV O DINAMIKI PRVENSTVENO NACIONALNIH INSTITUCIJ IN AKTERJEV - VKLJUČNO Z VOLITVAMI, ob upoštevanju tako notranjih kot zunanjih spremenljivk. V novem programskem obdobju je naš glavni RAZISKOVALNI CILJ: (1) nadaljnji razvoj politične podatkovne infrastrukture za preučevanje Slovenije v primerjalni perspektivi; (2) analizirati politične transformacije v Sloveniji in EU z upoštevanjem globalizacijskih in deglobalizacijskih procesov; (3) sodelovati v trenutnih rapravah o dejavnikih, ki so-določajo sedanje procese de-demokratizacije, polarizacije, radikalizacije, ekstremizma v zlorabi novih tehnologij; (4) sodelovati v trenutnih razpravah o družbenih in političnih vplivih, uporabi umetne inteligence in 4. tehnološki revoluciji; in (5) analizirati odzivnost politične elite na povečano globalno zasebno vladanje v globalnem kontekstu. GLAVNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA so: Kateri so ključni viri in mehanizmi sedanjih trendov de-demokratizacije in kako bi jih lahko naslovili? Kateri so ključni normativni in strukturni in funkcionalni izzivi pri vzpostavljanju političnega upravljanja držav (družb), svetovnih regij in pri reševanju globalnih problemov? Ali so zdravstvene, okoljske in gospodarske krize dejavniki ali vzroki za radikalne politične spremembe? Katere so možne posledice alternativnih scenarijev razvoja političnega sistema Slovenije in EU za demokracijo? Kateri akterji, viri, mehanizmi in ukrepi bi lahko podprli nasprotne scenarije? Kako se politološka znanost odziva na neenakosti, tehnološko revolucijo in krizo demokracije? Pri iskanju odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja se bomo osredotočili na longitudinalno zastavljene RAZISKOVALNE STEBRE: demokracija, vladanje in legitimnost ter v odnosu na te stebre še na stebre političnih institucij, političnih akterjev, političnih procesov, javnih politik ter politične zanosti in poklica. Glavne RAZISKOVALNE STRATEGIJE so: (1) preučevanje Slovenije z mednarodnega primerjalnega vidika; (2) povezovanje raziskav, osredotočenih na Slovenijo, z aktualnimi razpravami o izivih in alternativah liberalni demokraciji; (3) povezovanje politološkega raziskovanja z interdisciplinarnim raziskovalnjem; ter tudi (4) komuniciranje z deležniki. Posebna pozornost bo namenjena raziskovalnim metodam, ki omogočajo (5) vključujočo deliberacijo o alternativnih političnih inovacijah. RAZISKOVALNE METODE: Skupina bo izvedla raziskave, ki temeljijo na kvalitativnih, kvantitativnih in mešanih raziskovalnih načrtih, pri čemer bomo posebno pozornost namenili longitudinalnim in mednarodnim primerjalnim raziskavam. KLJUČNI PRIČAKOVANI REZULTATI: (1) nadaljnji razvoj mednarodnega sodelovanja; (2) kontinuiteta pri razvoju edinstvenih politoloških baz podatkov ter (3) komuniciranje z zainteresiranimi deležniki.


Nazaj na seznam projektov