Skoči do osrednje vsebine

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi

Šifra:

V5-2152

Obdobje:

1.10.2021 - 30.9.2023

Letni obseg:

0,09 FTE | 2021

Vodja:

izr.prof.dr. Vladimir Prebilič

Veda:

Družboslovje

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18610&search_term=V5-2152

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18610&search_term=V5-2152

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18610&search_term=V5-2152

Vsebinski opis projekta:

V raziskavi bomo analizirali pomen, ki ga ima domoljubje med različnimi generacijami mladih državljanov, opredelili različne oblike domoljubja ter ga jasno razmejili od nacionalizma, s katerim se pojem domoljubja neopravičeno pogosto enači. Na podlagi tega bomo predvsem z vidika aplikativnosti teh konceptov slovenski družbeno-politični stvarnosti, pripisali mesto in pomen domoljubja v slovenski šoli ter pomen državljanske in domovinske vzgoje v okviru predmetnikov slovenskih osnovnih in srednjih šol. Še posebej se bomo osredotočili na izdelavo akcijskega načrta za ohranjanje in širjenje državljanske in domovinske pismenosti (vključujoč specifične varnostno-obrambne tematike) med osnovnošolci in srednješolci ter ohranjanje relativno visoke stopnje zavedanja nujnosti obrambe države, vloge vojske in domoljubja v družbi. Predlagatelji na osnovi empiričnih rezultatov pridobljenih s pomočjo anket in drugih metodoloških tehnik v okviru pred leti opravljenih Ciljnih raziskovalnih projektov »Domovinska in patriotska vzgoja v Republiki Sloveniji« (nosilec dr. Haček, 2006-07), »Razvoj patriotizma med mladimi« (nosilec dr. Haček, 2007-09) ter ESS projekta »Aktivno državljanstvo in domovina« (nosilec dr. Prebilič, 2012-13), ugotavljamo, da v Sloveniji kljub letom razprav še vedno nimamo doseženega konsenza glede koncepta domoljubja, glede državljanske in domovinske vzgoje pri mladih, da niti ni razvitega ustreznega koncepta državljanske in domovinske vzgoje ter da je tovrstni vzgoji mladih v okviru obstoječega izobraževalnega sistema in izven njega posvečena nezadostna pozornost. Zato je primarno potrebno oceniti stanje državljanske in domovinske pismenosti med osnovnošolci in srednješolci v slovenskih šolah, nato pa analizirati, v kakšen obsegu in na kakšni ravni izobraževalne politike s področja domoljubne vzgoje, programi in predmetnik osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter pedagoške prakse znotraj neformalnega izobraževanja prispevajo (oz. potencialno celo zavirajo) k razvoju domoljubja pri slovenskih mladostnikih. Cilj raziskave je analizirati pozitivne in negativne visike sistematičnega naslavljanja domoljubnih vsebin med mladimi, kar bo imelo poleg posledic na področju državljanskega aktiviranja tudi vpliv na izgradnjo boljše samopodobe ter aktivnega vključevanja mladih v sistem nacionalne varnosti. Sistematično negovanje domoljubja je stalnica razvitih demokracij, saj se na ta način zagotavlja domovinska in državljanska pismenost prebivalcev, posledično pa se lahko na tem gradi tudi koncept aktivnega državljana oziroma državljanke. Žal so bile zadnje raziskave (omenjeni ESS projekt) področju stanja domoljubja med mladimi izvedene pred osmimi leti, ko je bilo zaznati veliko stopnjo stihije na tem področju, kar se je odražalo najprej na popolnem konceptualnem terminološkem nerazumevanju domoljubja, raziskovalci pa smo zaznali tudi relativno visoko nepismenost mladih ter njihovo pasivnost na področju aktivnega državljanstva. Zato je temeljni cilj predlaganega ciljnega raziskovalnega projekta tako za državo kot tudi za družbo pomemben, saj je nujno preveriti trenutno stanje med mladimi (longitudinalna anketa), ter zasnovati morebitne predloge za oblikovanje bolj sistematičnega izobraževanja in delovanja na področju domoljubja mladih. Za dosego zastavljenih ciljev in namena raziskave bomo raziskovalci uporabili kombinacijo več znanstvenih metod in tehnik, med njimi velja posebej izpostaviti zlasti izvedbo longitudinalne ankete na področju domovinske in državljanske pismenosti med osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji. V raziskavi bomo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: Kakšna je (pozitivna) funkcija domoljubja? Ali in kako je smiselno in potrebno domoljubje načrtno gojiti, ga poučevati v šolah (katerih šolah, v okviru katerih predmetov)? Kako bi lahko potekala edukacija za domoljubje? Kakšne so temeljne dispozicije in orientacije mladih na področju domovinske in državljanske zavesti?


Nazaj na seznam projektov