Skoči do osrednje vsebine

Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

Šifra:

V5-2126

Obdobje:

1.9.2021 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,17 FTE | 2021

Vodja:

izr.prof.dr. Anže Burger

Veda:

Družboslovje

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18584&search_term=V5-2126

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18584&search_term=V5-2126

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18584&search_term=V5-2126

Vsebinski opis projekta:

Raziskovalni projekt preučuje povezanost RRI aktivnosti z različnimi spodbudami, ki jih v zvezi z izvajanjem RRI aktivnosti podjetjem ponuja država ter povezanost z državnimi spodbudami podprtih RRI izdatkov podjetij in uspešnostjo poslovanja podjetij. Cilji projekta je vzpostavitev celovitega in koherentnega spremljanja in presoje Strategije pametne specializacije in ukrepov kohezijske politike na področju raziskav, razvoja in spodbujanja inovativnosti. V ta namen bomo najprej vzpostavili ustrezne podatkovne osnove za spremljanje in presojo ukrepov in identificirali ukrepe za evalvacijo učinkov. Nato bomo opredelili relevantne značilnosti vsakega od teh ukrepov in na podlagi le-teh izbrali in izvedli primerne ekonometrične metode za oceno kavzalnega učinka ukrepa. Da bi lahko primerjali stanja in rasti indikatorjev med prejemniki in neprejemniki programa, je potrebno izvesti statistične metode, ki popravijo pristranosti zaradi nenaključne selekcije, šibkega prekrivanja v porazdelitvah kontrolnih spremenljivk in selekcije na podlagi neopazljivih dejavnikov. Naslednji cilj projekta je torej izpeljava ekonometričnih metod za oceno kavzalnih učinkov programov, ki so primerni za vsak ukrep posebej glede na parametre kot so velikost vzorca, način in kriteriji dodelitve sredstev, cilji ukrepa, mehanizmi ukrepa in razpoložljivost kvantitativnih podatkov. Na podlagi ugotovotev evalvacije Strategije pametne specializacije v obdobju 2014-2020 bomo oblikovali predlog vredntenja predlagali ustrezno metodologijo za spremenjenje Cilja politike 1 v VFO 2021-2027: Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe, ter specifičnih ciljev v drugih ciljih politik Evropske kohezijske politike obdobja 2021-2027, ki so vezani na omogočitveni pogoj prenova Strategije pametne specializacije.


Nazaj na seznam projektov