Skoči do osrednje vsebine

Obramboslovje

Šifra:

P5-0206

Obdobje:

1.1.2014 - 31.12.2017

Letni obseg:

1,98 FTE | 2016

Vodja:

prof.dr. Marjan Malešič

Veda:

Družboslovne vede

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=9240&search_term=P5-0206

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=9240&search_term=P5-0206

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=9240&search_term=P5-0206

Vsebinski opis projekta:

Raziskovalna skupina bo pri svojem delu izhajala iz ključnih teoretskih paradigem, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti v sodobnem svetu, pri čemer bo dala večji poudarek teorijam, ki so kritične do tradicionalnih pristopov k varnosti ter opozarjajo na nekonvencionalne oblike ogrožanja varnosti in izpostavljajo posameznika ter različne družbene skupine kot temeljni referenčni objekt varnosti. Pri tem bo raziskovanje upoštevalo kontekst socialno-ekonomske in finančne krize v svetu, saj kriza zaostruje obstoječe varnostne probleme in vpliva na pojav novih, hkrati pa omejuje možnosti držav in mednarodne skupnosti, da se z njimi ustrezno spoprimejo, saj so razpoložljivi viri zaradi posledic krize omejeni. Skupina bo delovala interdisciplinarno in sodelovala z raziskovalci z drugih, tako domačih kot tujih raziskovalnih inštitucij, ob tem pa bo oblikovala prilagodljive module, ki se bodo ukvarjali z naslednjimi vsebinskimi sklopi: globalna, regionalna, nacionalna varnost vs. varnost posameznika in družbenih skupin; preprečevanje oboroženih spopadov, analiza oboroženih spopadov in vloga mednarodnih akterjev pri zaustavljanju spopadov in po-konfliktni obnovi držav-varnostni, ekonomski, politični, upravni in vrednotni vidiki; mirovne operacije in misije kot oblika globalizacije varnosti-uspešnost in učinkovitost mednarodnega posredovanja, vpliv sodelovanja vojska v mednarodnih operacijah in misijah na procese njihove funkcionalne profesionalizacije, procesi vodenja operacije v večkulturnem okolju; ekonomski vidiki varnosti, s poudarkom na ekonomskem bojevanju in ekonomskih sankcijah kot sredstvu za doseganje zunanjepolitičnih ciljev in varnostnih interesov ter na analizi obrambnih izdatkov; kognitivno institucionalna analiza sodobnih kompleksnih kriz ter kriznega upravljanja in vodenja; okoljska varnost in v tem kontekstu energijska varnost; informacijska varnost in kibernetični prostor kot nova strateška domena; boj proti terorizmu; transformacija obrambne politike in obrambnih, še posebej vojaških sistemov sodobnih držav; etični in pravni vidiki uporabe sodobnih varnostnih tehnologij; varnostna kultura, še posebej mlade populacije ter izbrane teme iz sociologije vojske in polpretekle vojaške zgodovine Slovenije.


Nazaj na seznam projektov