Skoči do osrednje vsebine

Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana

Šifra:

J5-2564

Obdobje:

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,26 FTE | 2020

Vodja:

prof.dr. Tanja Oblak Črnič

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Program dela na projektu poteka v štirih glavnih fazah. Prvi del (september 2020-februar 2021) bo namenjen pripravi vseh teoretskih zasnov, v drugem delu (marec-december 2021) bo izveden kvalitativni del raziskovanja skupaj z analizo kvalitativnih podatkov, nato v tretjem delu (januar-december 2022) sledi kvantitativni del z anketnim vprašalnikom ter statistično analizo zbranih podatkov in na koncu (januar-avgust 2023) še diseminacija zaključkov ter priporočil znanstveni, strokovni in splošni javnosti.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18327&search_term=J5-2564

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18327&search_term=J5-2564

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18327&search_term=J5-2564

Vsebinski opis projekta:

Medijski repertoarji mladih Raziskovalni cilj projekta je oblikovanje tipologije medijske potrošnje in medijskih preferenc oziroma medijskih repertoarjev med mladimi. Poleg tega ugotavljamo povezanost medijskih tipov mladih z razlikami v njihovi kulturni potrošnji, medijsko in digitalno edukacijo, politično participacijo ter s strukturnimi razlikami znotraj samega digitalnega vsakdana mladih. Hkrati raziskujemo povezanost medijskih rab z vrednotnimi orientacijami mladih, njihovim družbenim položajem in drugimi demografskimi značilnostmi (razredne, spolne in druge socio-demografske razlike). Obenem želimo dobiti vpogled v etnografijo vsakdanjih praks in ritualov mladih v kontekstu omrežene družbenosti, kjer prihaja do fragmentirane in razpršene pozornosti. In končno, cilj projekta je ugotoviti, kakšen je odnos mladih do politike in političnega angažmaja glede na njihove ključne vrednotne orientacije. Ugotavljali bomo namreč, kako vrednotne orientacije vplivajo na presojanje konvencionalnih in nekonvencionalnih političnih form ter na kak način mladi v visoko digitaliziranem vsakdanu prakticirajo politiko in državljanske stile.


Nazaj na seznam projektov