Skoči do osrednje vsebine

TP - Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Šifra:

TP - EVALDO 1

Obdobje:

10.12.2018 - 10.12.2020

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Vesna Dolničar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Ključni cilji javnega razpisa so: 1. evalviranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. evalviranje izvajanja novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3. evalviranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave; 4. evalviranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika; 5. evalviranje elektronskega dokumentiranja postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.

Vsebinski opis projekta:

V obdobju 2018–2020 v Sloveniji poteka projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Namen projekta je v treh pilotnih okoljih (Celje, Krško in Dravograd) s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter v posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Naročnik pilotnih projektov je Ministrstvo za zdravje, ki je obenem tudi naročnik Evalvacije pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe, ki jo od decembra 2018 do decembra 2020 izvajamo konzorcijski partnerji Inštitut RS za socialno varstvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede in Inštitut za ekonomska raziskovanja. Končni cilj evalvacije je priprava splošne ocene izvedbe pilotnih projektov. Člani projektne skupine na Fakulteti za družbene vede svetujemo pri pripravi metodologije raziskovanja in kvantitativnih merskih instrumentov ter urejamo baze podatkov, vsebinsko pa se v večji meri osredotočamo na dve raziskovalni vprašanji, in sicer vrednotimo zadovoljstvo uporabnikov dolgotrajne oskrbe z e-storitvami ter njihovo rabo, enostavnost in koristnost, ter zadovoljstvo uporabnikov dolgotrajne oskrbe z novimi storitvami za ohranjanje samostojnosti v domačem okolju. Na podlagi končne skupne evalvacije bomo naročniku predlagali utemeljene rešitve v smislu izbora instrumentov in orodij, načrtovanja postopka, izvajanja izobraževanj, novih storitev in koordinirane ter integrirane obravnave, ki bodo pripomogle k oblikovanju ustreznih rešitev za dokončno oblikovanje težko pričakovanih sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Sodelujoče RO: Inštitut RS za socialno varstvo (vodilni partner) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (partner) Inštitut za ekonomska raziskovanja (partner)


Nazaj na seznam projektov