Skoči do osrednje vsebine

Slovenski znanstveniki doma in po svetu

Šifra:

V5-1657

Obdobje:

1.10.2016 - 30.9.2018

Vodja:

prof.dr. Zlatko Šabič

Veda:

Družboslovne vede

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=10383&search_term=V5-1657

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=10383&search_term=V5-1657

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=10383&search_term=V5-1657

Vsebinski opis projekta:

V Sloveniji je internacionalizacija prednostna usmeritev na vseh področjih, tudi znanosti. To posebej poudarja celo krovni dokument splošne mednarodne orientacije Slovenije, tj. Strategija zunanje politike Republike Slovenije, še posebej na str. 29, ki znanost vidi kot dolgoročno strateško usmeritev. Zato je pomembno, da na tem področju aktivno nabiramo znanje in iščemo organizacijske rešitve, ki bodo omogočile čimbolje povezave naše države z znanstveniki v tujini, še posebej s slovenskimi, ter tako omogočile nadaljnji razvoj slovenske znanosti ter njeno učinkovitejšo promocijo v tujini.   V literaturi zasledimo precej analiz, povezanih z mobilnostjo znanstvenikov. Širšo raziskavo na tem področju je opravil npr. OECD, obstaja pa tudi nekaj ožje regionalno zastavljenih primerjalnih analiz. Vse omenjene analize predstavljajo izjemno pomemben delež k razumevanju vloge znanosti v globaliziranem svetu. Toda z njimi raziskovalna in še posebej policy agenda še zdaleč ni izčrpana, kar še posebej velja za Slovenijo, kjer takega znanja še primanjkuje, kljub odlično urejenem sistemu spremljanja znanstvenega dela kot npr. prek SICRIS/COBISS.   Predlagani projekt namerava zapolniti to vrzel, in sicer na štiri načine:  proučiti stanje stvari glede možnosti in priložnosti povezovanja s slovenskimi znanstveniki v tujini in promoviranja slovenske znanosti v tujini ter na tej podlagi opraviti preliminarne raziskave, z namenom omogočiti poglobljeno raziskovanje prisotnosti in dodane vrednosti prisotnosti slovenske znanosti v tujini in spodbujati objave, ki bodo naslovile to praznino.  organizirati informacije in podatke o slovenskih znanstvenikih v tujini in zbrati dobre prakse o njihovih povezavah z matično državo. s praktičnimi rešitvami organizirati in okrepiti pomen prisotnosti slovenske znanosti v tujini, popularizacijo (dosežkov) slovenske znanosti v tujini ter promovirati Slovenijo kot aktraktivno središče za sodelovanje z znanstveniki iz tujine. pripraviti predloge politik ki bodo okrepile dejavnosti Republike Slovenije na področju internacionalizacije, popularizacije ter povezovanja slovenske znanosti s tujino, v obe smeri.   Vidnost rezultatov projekta bo na voljo na portalu Metina lista, ki je partner v tem programu in ki je del naše vizije oblikovanja osrednjega slovenskega portala za popularizacijo in proučevanje slovenske znanosti. V tej fazi želimo s predlaganim projektom izkoristiti obstoječe izkušnje in infrastrukturo Metine liste ter jo narediti robustnejšo za uporabo v prihodnosti.


Nazaj na seznam projektov