Skoči do osrednje vsebine

ARRS Izrael - Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju: združevanje anketnih podatkov, masovnih podatkov in parapodatkov z namenom proučevanja družbenega vedenja

Šifra:

N0-0004

Obdobje:

1.9.2018 - 31.8.2020

Letni obseg:

0,56 FTE | 2020

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: Vodenje projekta, poročanje in diseminacija DP2: Konceptualni in metodološki razvoj DP3: Zajem parapodatkov v spletnih anketah DP4: Nabor sestavljenih indeksov parapodatkov DP5: Nabor sestavljenih indeksov digitalnih sledi DP6: Empirične implementacije in analize DP7: Vizualizacija in kontekst “policy” analize DP8: Etični in pravni vidiki združenih podatkov

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Vsebinski opis projekta:

Cilj predlaganega projekta je teoretična in praktična obravnava bogatenja in triangulacije digitalnih sledi s podatki na osnovi anket, vključno s parapodatki. Predlagano raziskovanje se bo zato osredotočilo na identificiranje, zbiranje, združevanje, analizo in vizualizacijo teh različnih tipov podatkov, ki bodo integrirani v združeno podatkovje. V tem okviru bodo obravnavani vidiki, ki so zelo pomembni za metodologijo družboslovnega raziskovanja. To vključuje razvoj novih metodološki pristopov kot tudi praktične implementacije, povezane z izboljšanim razumevanjem vedenja uporabnikov v virtualnem prostoru (npr. veščine, pismenost, uporaba in učinki, digitalna ločnica). Prav tako bo obravnavan širši kontekst raziskovanja za potrebe načrtovanja politik, kar vključuje tudi percepcije in razumevanja odgovarjajočih odločevalcev, ki so pomembni uporabniki podatkov. Predlagano raziskovanje bo uvedlo različne konceptualne, metodološke in praktične doprinose h kombiniranju anket in masovnih podatkov: (1) izdelava metodoloških osnov za bogatenje in triangulacijo različnih virov podatkov; (2) kreiranje standardiziranih naborov za sestavljene indikatorje digitalnih sledi; (3) oblikovanje specifičnih anketnih vprašanj, ki bodo preverjala in dopolnjevala masovne podatke; (4) predlaganje nabora sestavljenih indikatorjev na osnovi parapodatkov kot osnovo za vzpostavitev strokovnega standarda pri bogatenju odgovorov respondentov s parapodatki; (5) vzpostavitev praktičnih smernic za uporabo združenih podatkov za odločevalce na področju politik; (6) razširitev pristopov za vizualizacijo integriranih podatkov na področju analize vedenja uporabnikov v virtualnih prostorih; (7) pregled kritičnih vidikov etičnih in pravnih vprašanj, ki nastajajo pri uporabi združenih podatkov.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Projekt sodi v presečišče najbolj aktualnih raziskav na področju anketne metodologije in analize masovnih podatkov. Triangulacija anketnih podatkov s parapodatki in masovnimi podatki je v kontekstu anketne metodologije in tudi družboslovja izredno pomembna, tako s konceptualnega kot praktičnega vidika. Rezultati projekta zato predstavljajo izčrpno in sistematično raziskavo potencialov bogatenja anketnih podatkov z digitalnimi sledmi, hkrati pa podajajo priporočila, smernice in dobre prakse za integrirano podporo raziskovalnemu procesu. V praktičnem pogledu rezultati projekta pripomorejo k razvoju digitalizacije družboslovnih raziskav, izboljšanju vsebinskih raziskav o spletnem vedenju uporabnikov ter izboljšanje kakovosti podatkov spletnih anket.

Za razvoj znanosti so posebej pomembni naslednji specifični rezultati projekta:
• Izdelava podatkovnih zbirk in analitičnih metod za komplementarno uporabo anket in digitalnih sledi pomaga premagovati obstoječe vrzeli v družboslovnem raziskovanju in izkoriščati potencial novih in bogatih podatkovnih virov v družboslovju na podrobni časovni, prostorski in sociodemografski ravni. Razvoj uporabniku prijaznih vizualizacij krepi razumevanje, uporabo ter zaupanje v bogate podatke.
• Razširitev in izpopolnitev anketnih parapodatkov omogoča razvoj novih metod za ocenjevanje kakovosti anketnih odgovorov in dodatne vsebinske vpoglede v vedenje anketirancev. Razvoj in dokumentacija nizov sestavljenih indeksov na podlagi parapodatkov nudi standardizirana orodja, primerljiva med raziskavami, kar ima velik pomen tudi za izboljševanje merske kakovosti spletnih vprašalnikov.
• Zbirka parapodatkov, ki temelji na senzorjih pametnih mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav, pripomore k nadaljnji razširitvi obsega parapodatkov in bogatitvi podatkov o vedenju anketirancev. Razvoj standardiziranih nizov sestavljenih indeksov, ki so specifični za določeno vrsto digitalne sledi, omogoča izkoriščanje podatkov senzorjev pametnih mobilnih telefonov za razumevanje okolja anketirancev ter njihovih dnevnih aktivnosti in mobilnosti.
• Razviti vsebinski kazalniki, pridobljeni s triangulacijo digitalnih sledi z anketnimi podatki in parapodatki, so neposredno pomembni za oblikovalce politik in odločevalce, zainteresirane za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) s strani državljanov, digitalne spretnosti in digitalno pismenost. Ti kazalniki omogočajo primerjalne analize in olajšajo mednarodne primerjave v času in prostoru. Povzemanje sestavljenih indeksov s prilagodljivimi vizualizacijami omogoča vpogled v bogastvo informacij, ki so potrebne za boljše reševanje izzivov informacijske družbe, kot je digitalna ločnica.
• Kot nov pristop k proučevanju spletnega vedenja uporabnikov omogoča triangulacija anketnih podatkov in digitalnih sledi raziskovalcem uporabo inovativne metodologije za izboljšanje in razširitev potenciala raziskav.
• Raziskava zagotavlja razširjen vpogled v težave v zvezi z zasebnostjo, ki izhajajo iz bogatih podatkovnih nizov, ki vključujejo digitalne sledi, anketne odgovore in parapodatke.

Rezultati projekta zagotavljajo teoretično in empirično podlago za celovito uporabo anketnih podatkov ter digitalnih sledi. Obravnavana področja bogatenja in triangulacije podatkov so tesno povezana z drugimi razvojnimi trendi v družboslovni metodologiji. Ker projekt obravnava več metodoloških in etičnih vprašanj ter temeljne izzive kombiniranja masovnih podatkov s tradicionalnimi viri podatkov, so njegovi rezultati tudi podlaga za nadaljnja multidisciplinarna proučevanja, ki presegajo družboslovne raziskave.

Ključne besede:

anketni podatki, digitalna transformacija, parapodatki, zbiranje podatkov


Nazaj na seznam projektov