Skoči do osrednje vsebine

Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju: Združevanje anketnih podatkov, masovnih podatkov in parapodatkov z namenom proučevanja družbenega vedenja

Šifra:

N0-0004

Obdobje:

1.9.2018 - 31.8.2020

Letni obseg:

0,25 FTE | 2018

Vodja:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: Vodenje projekta, poročanje in diseminacija DP2: Konceptualni in metodološki razvoj DP3: Zajem parapodatkov v spletnih anketah DP4: Nabor sestavljenih indeksov parapodatkov DP5: Nabor sestavljenih indeksov digitalnih sledi DP6: Empirične implementacije in analize DP7: Vizualizacija in kontekst “policy” analize DP8: Etični in pravni vidiki združenih podatkov

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17090&search_term=N0-0004

Vsebinski opis projekta:

Cilj predlaganega projekta je teoretična in praktična obravnava bogatenja in triangulacije digitalnih sledi s podatki na osnovi anket, vključno s parapodatki. Predlagano raziskovanje se bo zato osredotočilo na identificiranje, zbiranje, združevanje, analizo in vizualizacijo teh različnih tipov podatkov, ki bodo integrirani v združeno podatkovje. V tem okviru bodo obravnavani vidiki, ki so zelo pomembni za metodologijo družboslovnega raziskovanja. To vključuje razvoj novih metodološki pristopov kot tudi praktične implementacije, povezane z izboljšanim razumevanjem vedenja uporabnikov v virtualnem prostoru (npr. veščine, pismenost, uporaba in učinki, digitalna ločnica). Prav tako bo obravnavan širši kontekst raziskovanja za potrebe načrtovanja politik, kar vključuje tudi percepcije in razumevanja odgovarjajočih odločevalcev, ki so pomembni uporabniki podatkov. Predlagano raziskovanje bo uvedlo različne konceptualne, metodološke in praktične doprinose h kombiniranju anket in masovnih podatkov: (1) izdelava metodoloških osnov za bogatenje in triangulacijo različnih virov podatkov; (2) kreiranje standardiziranih naborov za sestavljene indikatorje digitalnih sledi; (3) oblikovanje specifičnih anketnih vprašanj, ki bodo preverjala in dopolnjevala masovne podatke; (4) predlaganje nabora sestavljenih indikatorjev na osnovi parapodatkov kot osnovo za vzpostavitev strokovnega standarda pri bogatenju odgovorov respondentov s parapodatki; (5) vzpostavitev praktičnih smernic za uporabo združenih podatkov za odločevalce na področju politik; (6) razširitev pristopov za vizualizacijo integriranih podatkov na področju analize vedenja uporabnikov v virtualnih prostorih; (7) pregled kritičnih vidikov etičnih in pravnih vprašanj, ki nastajajo pri uporabi združenih podatkov.


Nazaj na seznam projektov