Skoči do osrednje vsebine

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Šifra:

L5-7626

Obdobje:

1.3.2016 - 28.2.2019

Letni obseg:

1,36 FTE | 2016

Vodja:

izr.prof.dr. Vesna Dolničar

Veda:

Družboslovne vede

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: UPRAVLJANJE PROJEKTA: DP1.1: Vodenje projekta - DP1.2: Koordinacija raziskovalnih aktivnosti - DP1.3: Pripravljalne projektne aktivnosti // Rezultati: R1.1, R1.2, R1.3: Administrativna projektna poročila - R1.4: Spletno mesto za interno komuniciranje projektne skupine in arhiviranje projektnih gradiv - R1.5: Natančen načrt raziskovanja - R1.6: Spletna zbirka literature in obstoječih raziskav - R1.7: Vzpostavitev strokovnega svetovalnega odbora - R1.8: Sporazum o avtorskih in sorodnih pravicah glede rezultatov raziskave. DP2: RAZVOJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA IN METODOLOŠKEGA PRISTOPA: DP2.1: Pregled trenutnega stanja PS - DP2.2: Pregled trendov - DP2.3: Razvoj situacijsko-specifičnega konceptualnega okvira - DP2.4: Razvoj metod in orodij, ki vključujejo uporabnika // Rezultati: R2.1: Pregled trenutnega stanja PS - R2.2: Pregled PS - R2.3: Konceptualni okvir - R2.4: Metode in orodja, ki vključujejo uporabnika. DP3: RAZISKOVANJE POTREB UPORABNIKOV IN USTVARJANJE SPLOŠNIH PREDLOGOV ZA OBLIKOVANJE: DP3.1: Raziskovanje potreb uporabnikov - DP3.2: Ustvarjanje novih predlogov za oblikovanje na IKT temelječih PS // Rezultati: R3.1: Poročilo o potrebah uporabnikov - R3.2: Poročilo ustvarjanja predlogov za oblikovanje aktivnega staranja in razvoj person. DP4: EVALVACIJA OBSTOJEČIH PS IN USTVARJANJE PREDLOGOV ZA OBLIKOVANJE: DP4.1: Testiranje uporabnosti CareSignal-a - DP4.2: Razvoj novih primerov rabe - DP4.3: Vrednotenje novih primerov rabe za izdelavo specifičnih predlogov za preoblikovanje in izpopolnitev primerov rabe // Rezultati: R4.1: Poročilo o testiranju uporabnosti CareSignal-a - R4.2: Začetni novi primeri uporabe CareSignal-a, ki spodbujajo aktivno staranje - R4.3: Poročilo o skupinskih validacijskih srečanjih in novih izpopolnjenih primerih uporabe CareSignal-a. DP5: DISEMINACIJA REZULTATOV: DP5.1: Diseminacija znotraj znanstvene skupnosti - DP5.2: Diseminacija k industriji, zakonodajalcem in širši javnosti - DP5.3: Delavnica in dogodki na področju izobraževanja starejših o uporabi podporne tehnologije za samostojno življenje doma.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=10049&search_term=L5-7626

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=10049&search_term=L5-7626

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=10049&search_term=L5-7626

Vsebinski opis projekta:

Potreba starejših, da bi čim dlje ostali na svojem domu, naraščajoči stroški dolgotrajne oskrbe (ki vodijo v nevzdržen zdravstveni in sistem socialnega varstva) in obremenjeni neformalni oskrbovalci so dejavniki, ki jih danes ni (več) mogoče prezreti. Ti dejavniki slovenske zakonodajalce, industrijo, raziskovalce in organizacije civilne družbe napeljujejo k razvoju na IKT temelječih podpornih storitev (PS). Kljub številnim dognanjem o pozitivnih učinkih takšnih PS, Slovenija še vedno zaostaja na področju sprejemanja pametnih storitev za aktivno in zdravo staranje (AZS). Predlagani projekt vključuje in razvija teoretsko in empirično podprt pristop za spodbujanje sprejemanja tehnoloških rešitev za AZS, ki ima tri koristi: 1) večje blagostanje starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev; 2) finančne koristi na področju zdravja in socialnega varstva; 3) nove tržne priložnosti za ponudnike PS.   Projekt predstavljene raziskovalne probleme naslavlja prek treh ključnih ciljev: Razumevanje možnosti za (re)design uporabnih, trajnostnih in cenovno dostopnih PS, razvitih na odprtokodni platformi, namenjenih daljšemu samostojnemu življenju ter aktivnemu in zdravemu staranju, ob upoštevanju potreb starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev. Testiranje in evalvacija platforme in PS v realnem okolju z vključitvijo prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev v njihovem domačem okolju. Oblikovanje metodološkega pristopa, ki omogoča aktivno vključenost končnih uporabnikov v vse faze raziskovanja in razvoja (R&D) analizirane PS.   Delo na projektu bo vključevalo študijo (re)designa in izrabe prednosti na storitvi v oblaku temelječe PS za oskrbo na domu (CareSignal), ki jo razvija sofinancer in združuje oskrbo na daljavo in telezdravje.   Projekt ponuja preboj z razvojem: Inovativnega socio-tehničnega modela za evalvacijo dejavnikov sprejemanja prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev v povezavi s (pre)oblikovanjem in implementacijo na IKT temelječih PS za samostojno življenje doma, uporabnega za oblikovanje novih rešitev in določitev novih smernic uvajanja PS. Rezultat pristopa bo natančno razumevanje potreb, zmožnosti, socialne opore, motivacije in vrednot starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev, njihovega razumevanja stroškov, prednosti in kakovosti na IKT temelječih PS. Našteti vidiki so ključni za sprejemanje PS in z njimi povezanega razvoja kompetenc med starejšimi. Nov metodološki pristop, temelječ na ideji iterativnega oblikovanja, ki bo vključeval starejše in njihove neformalne oskrbovalce in bo validiran z obsežno vključenostjo uporabnikov v R&D proces. Predlagani pristop bo pomenil premik od k tehnologiji do k uporabniku usmerjenega R&D na IKT temelječih PS. Potrebe uporabnikov bodo raziskane v treh korakih: 1) analiza želja uporabnikov in ustvarjanje novih predlogov za oblikovanje, 2) evalvacija obstoječe PS v laboratorijskem in realnem okolju in 3) ustvarjanje specifičnih predlogov za re(design), ki se bo zaključilo s predlogi za nove ali izboljšane funkcionalnosti in lastnosti CareSignal-a.   Projekt združuje več kot dve desetletji mednarodno priznanega interdisciplinarnega raziskovanja projektne skupine na področjih družboslovne informatike in metodologije – ki vključuje kombinacijo metod za zbiranje podatkov in evalvacijo oblikovanja za starejše –, gerontehnologije, izkušenj z velikimi mednarodnimi empiričnimi projekti s področja digitalne vključenosti (FP5, FP6, FP7, Erasmus+, LLP, Interreg) in s projekti AZS ter R&D PS, spletnih iger za učenje in mobilnih aplikacij za starejše.   Raziskovalna skupina bo vključevala tudi dva mednarodno priznana raziskovalca na področju IČR in uporabniške izkušnje za starejše ter invalide iz Univerze v Mariboru, ki sta sodelovala v več kot 60 projektih, in podjetje SmartCom, ki je kot slovensko vodilno visoko tehnološko podjetje z močnim R&D in poslovnim interesom za uporabo IKT aplikacij na področju AZS – na kar kaže njihova vključenost v številne mednarodne R&D projekte – tudi sofinancer projekta


Nazaj na seznam projektov