Skoči do osrednje vsebine

V iskanju trajnostne odgovorne porabe (TOP)

Šifra:

J5-7292

Obdobje:

1.1.2016 - 31.12.2018

Letni obseg:

1,07 FTE | 2016

Vodja:

prof.dr. Urška Golob Podnar

Veda:

Družboslovne vede

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=9957&search_term=J5-7292

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=9957&search_term=J5-7292

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=9957&search_term=J5-7292

Vsebinski opis projekta:

Ozadje Področje trajnostne porabe in proizvodnje se je v zadnjih letih hitro razvijalo, vendar vsakodnevni problemi na osebni, nacionalni in mednarodni ravni kažejo potrebo po več in boljših raziskavah na tem področju. Intenziven razvoj in različni etični vidiki trajnosti so ustvarili številne neskladnosti, protislovja in nejasnosti. Raziskovalci in strokovnjaki iz prakse so pogosto soočeni z nekaterimi osnovnimi vprašanji, kot so: Kakšne so dimenzije trajnosti? Kdo je odgovoren za trajnostni razvoj? Kakšna je vloga potrošnikov in podjetij v tem procesu?   Raziskovalni problem Trenutne raziskave kažejo pomanjkanje celovitega pogleda, ki bi povezoval vse deležnike, da bi dosegli trajnostno odgovorno porabo. Zaradi nenehno razvijajočega se koncepta trajnosti in globalnih sistemskih sprememb na trgih in v načinu življenja, pojem trajnosti ni bil v celoti operacionaliziran v praksi. To pomeni, da je večina poudarka na makro in mikro ravni na okoljski dimenziji trajnostnega razvoja. Odgovornost za resnične spremembe, ki vodijo k bolj trajnostnem gospodarstvu, je razdeljena med različnimi akterji v gospodarstvu. Potrošniki, podjetja in oblikovalci politike morajo prispevati svoj delež moči za resnične spremembe. Za nadaljnje raziskovanje ostaja vprašanje, kako bi bili potrošniki lahko bolj odgovorni in kako bi podjetja razvijala bolj uresničljive načrte za trajnostni razvoj v zvezi s trajnostno odgovorno potrošnjo.   Cilji projekta Raziskave kažejo, da so vzorci porabe in proizvodnje v številnih panogah netrajnostni in njihovo spreminjanje predstavlja pomemben izziv, ki ga je treba obravnavati tako na makro kot mikro ravni. Zato lahko izboljšan mednarodni in dinamični makroekonomski vpogled v te vzorce pomaga odkriti primerne vzvode za spremembe. Uporabili bomo institucionalni pristop, skupaj s teorijo socialnega konstruktivizma za razumevanje trajnostnih vprašanj na makro ravni. Uporaba teh spoznanj na mikro ravni zahteva globlje razumevanje vedenja potrošnikov in poslovnih praks. Osredotočili se bomo na ugotavljanje predhodnikov, ki igrajo najbolj pomembno vlogo pri oblikovanju vedenja posameznikov in nasprotujočih si potrošniških ciljev, ki ustvarjajo vrzeli, ki vodijo k trajnostnemu vedenju. Raziskovanje menedžerskih praks in vključevanja ciljev trajnostnega razvoja v strateških načrtih bo omogočilo ugotoviti morebitne predloge vrednosti za trajnostne strategije. Na tej ravni bomo uporabili teorijo družbene menjave in prevladujoče domene storitev. Naš cilj je globlje razumevanje procesa strategije trajnostnega razvoja in morebitnih rezultatov, ki bi podjetjem omogočili sprejemanje boljših odločitev in raziskava učinkov interakcije med potrošniki in podjetji pri ustvarjanju trajnostne vrednosti.   Metodologija Projekt uporablja večmetodni pristop za proučevanje raziskovalnega problema iz različnih perspektiv (podjetja in potrošniki, z uporabo vsebinske analize, mikroekonomskih modelov, ekonometrične analize, potrjevalne faktorske analize, conjoint analize in eksperimentov).   Prispevek Predlagani projekt uvaja novo orodje za empirično spremljanje sprememb v trajnosti na makro in mikro ravni. Naš prispevek je poskus teoretične in empirične združitve različnih ravni in vidikov trajnosti in razumevanje vrednosti na strani proizvodnje in porabe, sprejemanje kompromisov med različnimi dimenzijami trajnosti in institucionalizacijo trajnosti na nacionalni/evropski ravni.   Prednosti skupine Partnerji združujejo množico znanja in spretnosti, potrebne za uspeh projekta, na področju vedenja potrošnikov in managerskih strategij (EF), mikro in makroekonomskega modeliranja in ekonometrije (IER) ter družbene odgovornosti in komuniciranja (FDV). Projektna skupina ima bogate svetovalne izkušnje za management podjetij in javno politiko ter širjenje znanj skozi izobraževalni proces. Raziskovalci bodo sodelovali z uglednimi raziskovalci iz WU na Dunaju v Avstriji, Univerze v Leedsu v Veliki Britaniji, Univerze Harvard v ZDA in Univerze Aarhus na Da


Nazaj na seznam projektov