Skoči do osrednje vsebine

ARRS - ERA - NET - UEL Urban Education Live - Urbano izobraževanje v živo - ARRS del

Šifra:

H5-8286

Obdobje:

1.7.2017 - 30.6.2020

Letni obseg:

0,55 FTE | 2017

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Matjaž Uršič

Zunanji vodja:

prof. dr. Panu Lehtovuori, School of Architecture, Tampere University of Technology (TUT)

Sofinancerji:

ARIS
Evropska komisija - EU

Veda:

Družboslovne vede

Faze projekta in njihova realizacija:

a) Center za prostorsko sociologijo (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) je uspešno realiziral in končal vse delovne aktivnosti, predvidene v letu 2017 in 2018 po programu dela definiranem v dokumentu »ERA-NET Cofund Smart Urban Futures - Consortium, General and Financial Information«. Glavni cilj ( »deliverable«) v letu 2018 je za Univerzo v Ljubljani predstavljala izdelava dokumenta »State of the art« za celoten konzorcij Urban Education Live (v nadaljevanju kot »UEL«). Dokument »UEL - State of the art« omogoča vsem partnerjem UEL konzorcija (University of Sheffield, University of Ljubljana, Ipop, Tampere University of Technology, Urban Transition Association) celovit pregled ključnih raziskovalnih pristopov, strategij, metodologij iz preteklih izvedenih projektov, ki bi jih bilo mogoče aplicirati ali kako drugače implementirati v naše trenutne UEL projekte. »UEL- State of the art« vključuje skupne raziskovalne reference in standarde, ki omogočajo proces raziskovalne interakcije in sinergije med UEL partnerji. b) Aprila 2018 smo začeli s prvo / začetno fazo t.i. »lokalnih aktivnosti« UEL projekta osredotočenih predvsem na »socialno mapiranje« (v angl. social mapping«) partikularnih lokalnih urbanih območij. Univerza v Ljubljani skupaj s UEL partnerjem IpoP izvaja socialno mapiranje na območju Tobačne tovarne v Ljubljani. 1. faza projekta (april 2018 - avgust 2018): Opravljen je bil prvi sklop intervjujev s 30 deležniki, ki delajo na območju Tobačne tovarne. Namen intervjujev je pridobiti podroben pregled moči in prepletenosti obstoječe socialne mreže med deležniki Tobačne. – Prva faza je uspešno končana. 2. faza projekta (maj 2018 - januar 2020): V drugi fazi se trenutno izvajajo različne lokalne aktivnosti (družabni dogodki), ki bi lahko potencialno okrepile skupnostne vezi med lokalnimi deležniki, ki delajo na območju Tobačne. – Druga faza se trenutno izvaja. 3. faza projekta (januar 2020 - marec 2020): V tretji fazi projekta je predviden tretji sklop intervjujev z enakimi deležniki in z enakimi vprašalniki, kot v procesu prvega sklopa intervjujev. Longitudinalna analiza (13 faza) je bistvena za razumevanje, ali se je socialna mreža deležnikov tovarne Tobačna okrepila in / ali razširila v obdobju 18 mesecev. Ugotavljali bomo ali bodo izvedene lokalne aktivnosti v drugi fazi projekta, kakorkoli vplivale na lokalno socialno mrežo Tobačne skupnosti. – Tretja faza se bo začela izvajati januarja 2020. c) Vzporedno poteka še vrsta drugih aktivnosti kot je npr. mreženje z drugimi deležniki v projektu, priprave znanstvenih objav in ostalih dejavnosti ki so povezane z implementacijo projekta.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=12444&search_term=H5-8286

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=12444&search_term=H5-8286

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=12444&search_term=H5-8286

Vsebinski opis projekta:

Cilj Urban Education Live je vzpodbuditi sodelovanje med univerzami in mestnimi skupnostmi. Ta cilj dosegamo z učnim procesom študentov in z razvojem lokalnih znanj in veščin, ki so skupnostim v korist. Delo v mestnih skupnostih je podprto z novimi načini družbenega mapiranja, ki odkriva, kaj prebivalci cenijo ali problematizirajo v njihovem vsakodnevnem okolju. Na osnovi teh ugotovitev bo projekt vzpostavil lokalne točke srečevanja za učenje in delo, ki omogočajo meščanom, da izboljšajo njihove soseske in sodelujejo z mestnimi oblastmi ter podjetji. Sodelujoči partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo (CPS) School of Architecture, Tampere University of Technology (TUT) School of Architecture, The University of Sheffield (SSoA) Urban Transition Association (ATU), Bukarešta Inštitut za politike prostora (IPOP) Ljubljana Skupina inovativnih malih in srednjih podjetij (SME), Tekes, Finska Mesto Salo (City of Salo), Finska Mesto Tampere (City of Tampere), Hiedanranta project, Finska Spletna stran projekta: https://urbedu.live/

Rezultati / ključne ugotovitve:

Analize socialnih omrežij na območjih, podvrženih intenzivnim urbanim transformacijam, postajajo vse pomembnejša tema v prostorskem načrtovanju. Povečevanju pozornosti do socialnih omrežij botruje zlasti povečevanje raznovrstnih problemov in konfliktov, ki izhajajo iz neupoštevanja »mehkih« oz. družbenih komponent pri posegih v lokalno okolje. Problematika zagotavljanja participacije in opolnomočenja deležnikov v procesih prostorskega načrtovanja je pravzaprav problematika neprepoznavanja in neupoštevanja pomena socialnih omrežij oz. razmerij in povezav, ki obstajajo med akterji v prostoru. Raziskava se v tem pogledu osredotoča na analizo in predstavitev pomenov socialnih omrežij za razvoj določenih oblik družbeno-ekonomskih dejavnosti na nekdanjih industrijskih območjih. Pri tem na podlagi podatkov, zajetih iz polstrukturiranih intervjujev, na primeru nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani analizira vrste, intenzivnost in razraščanje socialnih omrežij glede na časovno komponento.

1. faza projekta (april 2018 - avgust 2018): Opravljen je bil prvi sklop intervjujev s 30 deležniki, ki delajo na območju Tobačne tovarne. Namen intervjujev je pridobiti podroben pregled moči in prepletenosti obstoječe socialne mreže med deležniki Tobačne.

2. faza projekta (maj 2018 - januar 2020): V drugi fazi so se izvaedle različne lokalne aktivnosti (družabni dogodki), ki so potencialno okrepile skupnostne vezi med lokalnimi deležniki, ki delajo na območju Tobačne.

3. faza projekta (januar 2020 - marec 2020): V tretji fazi projekta je bilizveden tretji sklop intervjujev z enakimi deležniki in z enakimi vprašalniki, kot v procesu prvega sklopa intervjujev. Longitudinalna analiza  je bistvena za razumevanje, ali se je socialna mreža deležnikov tovarne Tobačna okrepila in / ali razširila v obdobju 18 mesecev. Ugotavljali smo ali bodo izvedene lokalne aktivnosti v drugi fazi projekta, kakorkoli vplivale na lokalno socialno mrežo Tobačne skupnosti.

Ključne besede:

izobraževanje, razvoj univerze, revitalizacija mest, študija primera tobačna, terenske raziskave, trajnostni razvoj, urbani razvoj


Nazaj na seznam projektov