Skoči do osrednje vsebine

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Šifra:

Z5-8234

Obdobje:

1.9.2017 - 31.8.2019

Letni obseg:

1,00 FTE | 2018

Vodja:

doc.dr. Darja Grošelj

Veda:

Družboslovne vede

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: VODENJE PROJEKTA DP1.1: Upravljanje in koordinacija projekta DP1.2: Pripravljalne raziskovalne aktivnosti DP2: RAZVOJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA IN METODOLOŠKEGA PRISTOPA DP2.1: Sistematični pregled DP2.2: Pregled trendov DP2.3: Razvoj konceptualnega okvira dostopa do interneta DP2.4: Razvoj metodološkega pristopa DP3: PROUČEVANJE DOJEMANJ UPORABNIKOV IN USTVARJANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA DP3.1: Proučevanje dojemanj uporabnikov DP3.2: Oblikovanje splošnih dojemanj in novih konceptov glede dostopa do interneta DP3.3: Oblikovanje raziskovalnih vprašanj DP4: EVALVACIJA IN (PRE)OBLIKOVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA DP4.1: Evalvacija anketnega vprašalnika DP4.2: Preoblikovanje anketnega vprašalnika DP5: IZVAJANJE VPRAŠALNIKA V PRAKSI DP5.1: Organiziranje izvajanja anketnega vprašalnika DP5.2: Uveljavljanje anketnega vprašalnika – zbiranje podatkov DP6: ANALIZIRANJE EMPIRIČNIH PODATKOV DP6.1: Analiziranje obstoječih podatkov o uporabi in dostopu do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v Sloveniji DP6.2: Primerjanje slovenskih trendov s trendi drugih držav EU DP6.3: Analiziranje podatkovne baze za leto 2018 DP6.4: Evalvacija in sinteza empiričnih ugotovitev DP7: PRIJAVA NA POZIV EVROPSKE DRUŽBOSLOVNE RAZISKAVE DP7.1: Priprava prijave na poziv EDR DP7.2: Oddaja prijave DP8: DISEMINACIJA REZULTATOV DP8.1: Diseminacija v znanstveni skupnosti DP8.2: Diseminacija v panogi, med oblikovalci politik in v splošni javnosti DP8.3: Delavnica merjenja dostopa do interneta

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=12593&search_term=Z5-8234

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=12593&search_term=Z5-8234

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=12593&search_term=Z5-8234

Vsebinski opis projekta:

Pojav novih mobilnih internetnih tehnologij je temeljito spremenil načine, prek katerih ljudje dostopajo do spleta. Tehnologije, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, internetne televizije in nosljive tehnologije, poleg vzpodbujanja novih rab interneta tudi preoblikujejo prostorske, časovne in družbene razsežnosti uporabe. Zato moramo natančno proučiti spreminjajočo se naravo dostopa do interneta, njegove vplive na razlike v uporabi spleta ter potencialno vlogo teh razlik pri družbenem razlikovanju. Raziskovanje „drugostopenjskega digitalnega razkoraka“ je zanemarilo proučevanje neenakosti pri dostopu do interneta ter se je raje osredotočilo na razlike v veščinah in uporabi, kar je privedlo do dveh pomanjkljivosti v aktualnem raziskovanju. Prvič, na voljo ni nobenega teoretsko osnovanega okvira za dostop do interneta. Hkrati pa lahko le z dobrim razumevanjem sestavnih delov dostopa do interneta razvozlamo njegovo vlogo pri uporabi spletnih virov ter posledično potencialni vpliv novih internetnih tehnologij na družbeno razlikovanje. Drugič, merski instrumenti dostopa do interneta, ki se uporabljajo v anketnih raziskavah, še niso bili ustrezno posodobljeni in tako ne zajamejo družbenih kompleksnosti razvijajočih se tehnologij. Nezadostni merski instrumenti dostopa do interneta so problematični, saj lahko zakrijejo pomembna vprašanja politik in tako ovirajo uspešno preoblikovanje v digitalno družbo. Prijavljen projekt bo naslovil te vrzeli v našem razumevanju dostopa do interneta na splošno in še posebej mobilnih internetnih tehnologij prek doseganja treh glavnih ciljev: • razviti teoretsko utemeljen okvir dostopa do interneta, ki bo identificiral in opisal njegove specifične socio-tehnične razsežnosti; • razviti natančen merski instrument za merjenje dostopa do interneta, ki bo zajel trenutne in prihodnje socio-tehnične napredke v načinih, prek katerih ljudje dostopajo do spletnih storitev; • določiti, kateri vidiki uporabe spletnih storitev so najbolj preoblikovani s strani mobilnih internetnih tehnologij, ter ovrednotiti njihov potencialni vpliv na družbeno razlikovanje. Projektne cilje bomo dosegli z uresničevanjem podrobnega delovnega načrta z osmimi delovnimi paketi. Empirično gledano, bo uporabljen raziskovalni način mešanih metod, ki vključuje: • nabor fokusnih skupin za proučevanje uporabniških dojemanj o novih mobilnih tehnologijah; • kognitivne intervjuje za ovrednotenje novega merskega instrumenta; • uporabo vprašalnika pri slovenski izvedbi letne raziskave Eurostata o tehnologijah informacijske družbe v gospodinjstvih; • sistematično multivariatno analizo podatkov. Pričakujemo, da bodo imeli projektni rezultati vpliv na mnogih področjih, vendar najbolj občutno: • v znanstveni skupnosti, z zagotavljanjem socio-tehničnega okvira dostopa do interneta in merskega instrumenta za merjenje neenakosti pri dostopu. Konceptualni okvir se ne bo nanašal samo na določeno tehnologijo in bo kot tak uporaben tudi za prihodnje študije o novih tehnologijah. Podobno bo razpoložljivi merski instrument omogočil raziskovalcem, ki se ukvarjajo z digitalnimi neenakostmi in njihovimi vplivi na družbeno razlikovanje, da učinkovito uporabijo visoko kakovostne načine merjenja dostopa v svojih raziskavah ne glede na njihov glavni fokus; • na področju oblikovanja politik, z zagotavljanjem veljavnih in visoko kakovostnih podatkov o sodobnih kompleksnostih dostopa do interneta ter novih mobilnih tehnologij. Glede na to, da je naša družba v postopku digitalnega preoblikovanja (npr. Digitalna agenda EU), je takšen vpogled ključen za učinkovito naslavljanje političnih vprašanj, ki izhajajo iz digitalnih neenakosti. Prijavljen projekt bo združil teoretsko znanje, metodološke pristope in mednarodno mrežo vodje projekta, ki je pridobila svoj doktorski naziv na oddelku internetnega inštituta Oxford na Univerzi v Oxfordu, svetovni vodilni instituciji na področju družbenih ved interneta, ter Centra za družboslovno informatiko Univerze v Ljubljani, ki ima eno izmed najdaljših tradicij v raziskovanju interneta in povezanih družbenih vprašanj.


Nazaj na seznam projektov