Skoči do osrednje vsebine

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Šifra:

J7-8280

Obdobje:

1.5.2017 - 30.4.2020

Letni obseg:

0,60 FTE | 2017

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Interdisciplinary research

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=12545&search_term=J7-8280

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=12545&search_term=J7-8280

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=12545&search_term=J7-8280

Vsebinski opis projekta:

Pojav različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza, kot so sovražno, diskriminatorno in žaljivo izražanje, sicer še zdaleč ni nov, a se z njimi v zadnjem času zaradi številnih družbenih, kulturnih in ekonomskih sprememb izrazito intenzivno soočamo. Z razmahom informacijsko-komunikacijskih tehnologij in računalniško posredovane komunikacije ter s hitrostjo širjenja informacij po internetu so tovrstne diskurzivne prakse postale bolj razširjene in vplivnejše kot kdajkoli prej, zato je učinkovito proučevanje in soočanje z njimi mogoče le z avtomatskimi pristopi. Projekt združuje najsodobnejše kvantitativne in kvalitativne multidisciplinarne pristope, ki bodo omogočili raziskovanje rabe družbeno nesprejemljivega diskurza v sociokulturnem kontekstu. Poleg tega bodo predlagani novi podatkovno podprti pristopi na nestrukturiranih in polstrukturiranih podatkih premaknili meje tradicionalne humanistike in družboslovja. Kot stranski učinek bo projekt podpiral tudi razvoj novega področja digitalne humanistike in družboslovja, ki združuje orodja in metode s področja računalništva s tistimi iz humanistike in družboslovja. V okviru projekta bomo zgradili velika korpusa splošne slovenske računalniško posredovane komunikacije in družbeno nesprejemljivega diskurza, ki bosta služila kot podlaga za empirične raziskave. Zbrani korpusi bodo natančno strukturirani, besedila pa bodo jezikovno obdelana in obogatena z različnimi metapodatki. Razvili bomo tipologijo družbeno nesprejemljivega diskurza in njegovih tarč ter s pomočjo tipologije ročno označili reprezentativen vzorec besedil, s čimer bomo pridobili podatkovno zbirko, ki bo služila kot zlati standard za proučevanje tovrstne komunikacije. Z uporabo tehnik strojnega učenja na tej zbirki bomo razvili avtomatsko metodo za prepoznavanje in kategoriziranje družbeno nesprejemljivega diskurza ter njegovih tarč, nato pa bomo razvite metode aplicirali na zgrajena korpusa. Osrednji del raziskave so interdisciplinarne sociolingvistične analize na zgrajenih virih, v katerih se bomo osredotočili na migrante in islamofobijo, homofobijo in pravice istospolnih ter na seksizem in mizoginijo. Za to bomo uporabili kombinacijo metodologij in instrumentov korpusnega jezikoslovja, kritične analize diskurza in inferenčne statistike. Te pristope bomo dopolnili še s korpusno analizo pravnih vidikov DND in z anketami o dojemanju družbeno nesprejemljivega diskurza v slovenski družbi. V okviru projekta bomo organizirali tudi mednarodno interdisciplinarno delavnico in objavili znanstveno monografijo. Pomembno je tudi, da bo projekt omogočil prost in odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, in sicer s pomočjo raziskovalnih infrastruktur CLARIN.SI in Arhiva družboslovnih podatkov. Raziskovalni podatki bodo vsebovali razvite jezikovne vire in programsko opremo, pri čemer bodo upoštevane vse pravne in etične omejitve varovanja osebnih podatkov. Na ta način bo projekt podprl tudi pobudo za odprto znanost in omogočil preverjanje raziskovalnih rezultatov.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Publikacije projekta

Temna stran digitalnih platform (COBISS.SI-ID: 304546304)

Družbeno nesprejemljivi diskurz na Facebookovih straneh novičarskih portalov (COBISS.SI-ID: 22060035)

Kako označevati nestandardni jezik (COBISS.SI-ID: 32634151)

Prispevek k razumevanju izziva pregona kaznivega dejanja "javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti" (COBISS.SI-ID: 1206125)


Okrogla miza Sovražni govor na spletu

Namen okrogle mize je bil nasloviti vrste odzivov na sovražni govor. Načini odzivanja nanj so različni – od pozivanja h kazenskem pregonu in zaostrovanju sankcij, do stališč, da je posamezne incidente bolje ignorirati, saj javno obsojanje posameznim primerom zagotovi več publicitete, kar ima zaradi hkratne odsotnosti kazenskega pregona kontraproduktivne učinke. Kljub temu je pomanjkanje vsakršnega odziva zaznano kot problematično, zato so se oblikovale različne iniciative, ki zapolnjujejo nastali prazni prostor. Vabljeni govorniki in govornice so poskušali odgovoriti na vprašanja, kot so, zakaj ne prihaja do kazenskega pregona sovražnega govora ter kaj lahko v njegovi odsotnosti storijo policija, tožilstvo, civilnodružbene organizacije, raziskovalna sfera.


Slovenski forum o upravljanju interneta

Slovenski forum o upravljanju interneta (SloIGF), ki je namenjen omogočanju in spodbujanju vključujoče, enakopravne in odprte razprave o javnih politikah, povezanih z internetom, je v letu 2017 gostil drugo sekcijo z naslovom “Boj zoper ekstremizem in sovražni govor na internetu”. Na sekciji so diskutanti razpravljali o mejah svobode izražanja in o definicija in prepoznavanju sovražnega govora. Naslovili so vprašanja, kot na primer, kakšni so na tem področju mednarodni pravni standardi, zakaj je naslavljanje problema sovražnega govora in ekstremizma pomembno ter kako ohraniti odprtost interneta in svobodo izražanja na internetu in hkrati zajeziti širjenje ekstremizmov in sovražnega govora na internetu.

Ključne besede:

družbeno nesprejemljiv diskurz; računalniško posredovana komunikacija; korpusno jezikoslovje; kritična analiza diskurza; jezikovne tehnologije


Nazaj na seznam projektov