Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Šifra:

J5-9336

Obdobje:

1.7.2018 - 30.6.2021

Letni obseg:

0,43 FTE | 2018

Vodja:

prof.dr. Gregor Petrič

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DS 1: Razvoj začetnega teoretičnega modela; DS 2: Kvalitativno zbiranje in analiza podatkov; DS 3: Merjenje strukturnih značilnosti SZS; DS 4: Analiza vsebine za merjenje kvalitete spletnih z zdravjem povezanih informacij; DS 5: Spletna anketa; DS 6: Več nivojska analiza podatkov; DS 7: Diseminacija znanstvenih rezultatov; DS 8: Celostno projektno vodenje.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17334&search_term=J5-9336

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17334&search_term=J5-9336

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17334&search_term=J5-9336

Vsebinski opis projekta:

Spletne zdravstvene skupnosti (SZS) so postale ene izmed najbolj pomembnimi in popularnimi e-zdravstvenimi spletnimi aplikacijami, ki pogosto služijo kot primarni vir za izmenjavo z zdravjem povezanih informacij, izkušenj, nasvetov, opore in zdravstvenega posvetovanja. SZS tako igrajo pomembno vlogo v preoblikovanju izkušenj z zdravstvom in upravljanjem s kroničnimi boleznimi med internetnimi uporabniki: pacienti, skrbniki, zdravniki in tudi oblikovalci politik. Tako ni presenetljivo, da je Global Observatory of eHealth Svetovne zdravstvene organizacije razglasil proučevanje učinkov SZS na zdravstvo kot eno izmed glavnih prioritet. Obstoječe raziskave, ki pretežno izhajajo iz psihologije, se osredotočajo na koncept individualnega opolnomočenja. Do sedaj pa obstoječe raziskave niso naslovile nekaterih pomembnih problemov, ki izhajajo iz nedavnih izsledkov: 1) Kaj če je individualno opolnomočenje osnovano na napačnih informacijah in kako to vpliva na zdravstvene izide in odnos pacientov z zdravnikom?, 2) Ali opolnomočenje, ki izhaja iz uporabe SZS, vodi k bolj učinkovitemu odnosu med pacientom in zdravnikom, in če, pod kakšnimi pogoji?, 3) Kakšni so vplivi družbenih procesov in upravljanja SZS na zdravstvo? Glavni cilj projekta je razviti več nivojski socio-tehnični model e-zdravstvenega opolnomočenja v SZS, ki nam bo omogočil proučiti priložnosti in nevarnosti SZS na zdravstvo. Glavna hipoteza študije je: Opolnomočenje je ključni posredni mehanizem med družbenimi procesi znotraj SZS in vplivi na zdravstvo. Slednji bodo v raziskavi osredotočeni na pacientovo perspektivo in z njim povezane ključne tri ravni zdravstva: a) individualna raven (doseganje pozitivnih zdravstvenih izidov), b) interakcijska raven (doseganje učinkovitega odnosa z zdravnikom), in c) sistemska raven (doseganje učinkovitega dostopa do zdravstvenih storitev). Projekt združuje pristope različnih disciplin in metodologij in tako ponuja inovativna orodja za proučevanje vplivov SZS na zdravstvo. Najprej bo v projektu cilj razviti teoretični model, ki bo združeval teorije opolnomočenja, socialne opore, upravljanja spletnih skupnosti in teorije napačnih informacij družbenih medijev na eni strani, in obsežno kvalitativno študijo procesov SZS in njihovega vpliva na zdravstvo na drugi strani. Predlagan teoretični model bo testiran s pristopom več nivojskega strukturnega modeliranja, ki bo združeval tri ravni merjenja: 1) strukturne značilnosti, pridobljene z analizo socialnih omrežij; 2) oceno kvalitete informacij na SZS, pridobljene s kodiranjem SZS sporočil; 3) individualne in interakcijske značilnosti, zbrane s pomočjo spletne ankete. Model bo testiran na dveh SZS – eni splošni in eni specifični, ki se bo navezovala na teme povezane z boleznijo raka. Projekt predstavlja inovativno transdisciplinarno študijo, rezultati katere bodo prispevali k pomembnemu razvoju teoretičnih okvirjev za razumevanje SZS kot socio-tehničnih sistemov, kot tudi njihovega vpliva na zdravstvo. Raziskava bo ponudila nujno potrebno nadgradnjo koncepta opolnomočenja in tako odprl nova področja za njegovo aplikacijo. Prav tako bo projekt pomembno prispeval k oblikovanju teoretičnega in metodološkega okvira za proučevanje napačnih informacij na družbenih medijih. Poleg prispevanja k razvoju znanosti, ima projekt tudi aplikativno vrednost, saj bodo rezultati predstavljali osnovo za oblikovanje strategij in meril upravljanja SZS in njihove integracije v zdravstveni sistem. V projektu bo sodelovala transdisciplinarna skupina uveljavljenih in mednarodno prepoznanih raziskovalcev iz različnih disciplin: sociologije zdravja, internetnih študij, analize omrežij, statistike, zdravstva in onkologije. Projekt je razdeljen v osem medsebojno povezanih delovnih sklopov, ki vključujejo jasne cilje in metodologijo.


Nazaj na seznam projektov