Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča

Šifra:

J5-2559

Obdobje:

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,26 FTE | 2020

Vodja:

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

V projektu bomo uporabljali tako primarne (kvalitativne in kvantitativne) kot tudi sekundarne (kvantitativne) vire podatkov. Raziskava se bo izvedla v štirih raziskovalnih delovnih sklopih (DS), ki bodo delno zaporedni, delno pa bodo tekli paralelno. Skozi celotno obdobje trajanja projekta bodo tekli paketi vodenja (DS1) in diseminacije (DS6). Cilj DS1 je zagotoviti koordinacijo in uspešno dokončanje predlaganih projektnih dejavnosti. To vključuje komunikacijo med partnerskimi organizacijami, znotraj skupine in zunaj nje z relevantnimi deležniki na projektu. Cilj DS2 je analizirati obstoječe podatkovne baze, ki bi lahko omogočile bolj podrobno zbiranje podatkov o brezdomstvu v Sloveniji, še posebno značilnosti brezdomcev. DS3 obsega izvedbo ankete za raziskovanje obsega in profila posameznih ETHOS kategorij (Evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti), in sicer socialnodemografske in druge značilnosti skupin brezdomcev. DS 4 obsega kvalitativno raziskovanje, kjer sledi najnovejšim trendom v raziskovanju stališč do države blaginje in bo privzel kvalitativno metodo fokusnih skupin.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18322&search_term=J5-2559

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18322&search_term=J5-2559

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18322&search_term=J5-2559

Vsebinski opis projekta:

Stanovanjska politika v Sloveniji je slabo razvita in nerazvit neprofitni najemni sektor ter prevlada lastništva otežujeta ranljivim skupinam prehod v stabilno in varno nastanitev. Pojav novih tveganj, kot so večanje brezposelnosti, naraščanje tveganja revščine med posameznimi skupinami v času ekonomske krize pa so dodatno obremenili sisteme države blaginje in predstavljajo dodaten vir ranljivosti. To lahko vpliva na zmanjševanje solidarnosti v družbi ter na spremenjene prioritete države blaginje, zaradi česar je pomembno razumeti poglede ljudi na posamezne skupine prejemnikov pomoči države blaginje ter razlike v solidarnosti z le-temi. Cilj projekta je tako dvojen. Prvič, pridobiti podatke o obsegu brezdomstva v Sloveniji ter sociodemografskih značilnostih posameznih skupin. S tem naslavlja izraziti manjko na področju, saj ti podatki do sedaj še niso bili zbrani. Drugi cilj pa je analizirati poglede ljudi glede zaslužnosti brezdomcev do prejemanja pomoči države blaginje. Definicija brezdomstva, ki je privzeta, temelji na ožji opredelitvi Evropske tipologije brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS). Osnova bo pregled obstoječih baz podatkov ( kot so EVAPRO, podatkovna baza socialnih programov ter baza socialnih podatkov- BSP), kjer se določeni podatki za posamezne skupine zbirajo, a niso evalvirani z vidika možnosti spremljanja obsega in profila brezdomstva v Sloveniji. Te podatke bomo dopolnili z reprezentativno raziskavo med populacijo, ki bo omogočala oceno obsega skritega brezdomstva in stanovanjske izključenosti, ter stališča ljudi do brezdomstva. Stališčni vidik raziskave bo poglobljen s kvalitativnim raziskovalnim pristopom, v čemer projekt sledi najnovejšemu razvoju na področju raziskovanja stališč do države blaginje in zaslužnosti posameznih skupin.


Nazaj na seznam projektov