Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za politološke raziskave

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za politološke raziskave

Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za proučevanje družbene blaginje

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za prostorsko sociologijo

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za prostorsko sociologijo

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Zunanji vodja: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tanja Kamin | Zunanji vodja: UL FDV | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 31. marec 2024 | Center za socialno psihologijo

CRP V3-2331 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje MZ del

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. april 2024 | Center za socialno psihologijo