Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mladi raziskovalec Marko Hočevar

Nosilec projekta: Marko Hočevar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Mladi raziskovalec Primož Mlačnik

Nosilec projekta: asist. Primož Mlačnik | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

Razvoj komunikološke znanosti

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2020 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019 | Center za metodologijo in informatiko

MLADA RAZISKOVALKA Nina Perger

Nosilec projekta: prof.dr. Alenka Švab | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2019 | Center za socialno psihologijo

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

Nosilec projekta: prof.dr. Monika Kalin Golob | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Raziskava med podjetji s tujim in mešanim kapitalov v SLO: Motivi in ovire za tuje investitorje

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Matija Rojec | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 31. december 2019 | Center za mednarodne odnose

1KA Enklik Anketa

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. september 2014 - 30. september 2020 | Center za družboslovno informatiko

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 1999 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov