Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

Mlada raziskovalka Laura Mrčela

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2027 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mlada raziskovalka Neja Berger

Nosilec projekta: doc.dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2027 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Fabio Ashtar Telarico

Nosilec projekta: prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2027 | Center za metodologijo in informatiko

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2030 | Arhiv družboslovnih podatkov

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

Nosilec projekta: asist. Nina Vombergar | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. december 2023 | Center za politološke raziskave

Delovna skupina ULTRA, DEKANAT

Nosilec projekta: doc.dr. Jana Arbeiter | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 31. december 2025 | DS NOO

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2023 - 30. november 2026 | Center za politološke raziskave

N6-0302-Spominjanje začetkov digitalizacije: kulturološki in medijskoarheološki vidiki tehnotopizma, tehnopesimizma in tehnonostalgije

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Natalija Majsova | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. julij 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

NOO VŽU, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba

Nosilec projekta: asist.dr. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. avgust 2023 - 31. december 2025 | DS NOO